Aktualność

Nowość:

Data dodania: 2016-12-01

III Rzeczpospolita ma swych zagorzałych obrońców i nieprzejednanych krytyków. Jej dwudziestolecie nie stało się jednak okazją do dokonania poważnego bilansu tego, co w tym czasie udało się zrobić, a czego zabrakło. Pojawiły się co prawda nieliczne artykuły prasowe i książki podsumowujące różne aspekty rzeczywistości lat 1989-2009, ale symboliczna rocznica nie skłoniła uczestników debaty publicznej – naukowców, publicystów, polityków, działaczy społecznych – do podjęcia wszechstronnej dyskusji na ten temat, wykraczającej poza okolicznościowe wspomnienia i ponowne zadeklarowanie się po stronie bądź apologetów III RP, bądź jej kontestatorów. Jak to zwykle w ostatnich dwóch dekadach bywało, bieżący spór polityczny i doraźne potyczki ideowe wzięły górę nad bardziej ambitnymi intelektualnie przedsięwzięciami. Szansa, aby odświeżyć polskie życie umysłowe i nadać nowy impuls myśli politycznej, została zmarnowana. Niniejsza książka jest zbiorem kilku autorskich analiz wybranych aspektów rzeczywistości III RP. Dotyczą one sfery politycznej, ale rozpatrywanej w różnych perspektywach – prawa, ustroju, debaty publicznej, instytucji państwa, polityki zagranicznej. Ich autorzy – członkowie i współpracownicy Ośrodka Myśli Politycznej – nie uzgadniali swych stanowisk, zatem nie oddajemy do rąk Czytelników zwartego manifestu programowego, ani całościowej, komplementarnej oceny III RP. Wskazujemy natomiast na te aspekty jej rzeczywistości, które z punktu widzenia instytucji zajmującej się myślą i analizą polityczną, są szczególnie ważne. Obraz, jaki wyłania się z prezentowanych opracowań, nie jest budujący, ale nie powinien skłaniać do defetyzmu. Raczej zwraca uwagę na potencjał, którym wciąż dysponujemy, choć często nie potrafimy z niego skorzystać. To znacznie bardziej optymistyczna perspektywa, niż dowodzenie, że w III RP osiągnęliśmy już wszystko, co mogliśmy osiągnąć. Best Quality breitling replica watches for man. buy the best hot burberry replica watches for man. SPIS TREŚCI - Jacek Kloczkowski, III RP – państwo nieprzemyślane CZĘŚĆ I IDEE I DEBATA PUBLICZNA - Zdzisław Krasnodębski, Filozofia III RP czyli od „antypolityki” do „postpolityczności” - Michał Szułdrzyński, Dwadzieścia lat wolnej Polski, dwadzieścia lat zniewolenia języka - Filip Musiał, Mity historyczne – mity polityczne - Piotr Legutko, Media i polityka – 20 lat później - Michał Łuczewski, Od socjalizmu do konserwatyzmu. Przemiany polskiej lewicy po 1989 roku - Arkady Rzegocki, Polska racja stanu w ostatnim dwudziestoleciu CZĘŚĆ II PAŃSTWO, PRAWO, POLITYKA - Jarosław Flis, Polski system partyjny 1989-2009 - Artur Wołek, III Rzeczpospolita: słabość państwa jako słabość instytucji - Krzysztof Szczerski, Dwie dekady bez planu głównego. O zarządzaniu polskim państwem 1989-2009 - Wojciech Arndt, Prawo w III RP – gdzie jest zasada dobra wspólnego? - Przemysław Żurawski val Grajewski, Dwie dekady polskiej polityki zagranicznej 1989-2009 - Aleksander Surdej, Dwadzieścia lat później: doktrynalne i implementacyjne źródła porażek w polskiej transformacji gospodarczej Our online store www.goodmanwatches.com for sale. Buy now save up 50% and free shipping. Buy iwc replica watches for man. Cena wraz z przesyłką: 35 zł (zamówienia: http://www.omp.org.pl/index.php?module=pncommerce&func=itemview&ItemID=132) Miękka oprawa, 336 stron