Aktualność

Nowość: książka znakomitego znawcy Rosji

Data dodania: 2016-12-01

Kolejny tom w serii Biblioteka Klasyki Polskiej Myśli Politycznej: Tadeusz Grużewski "Polska i Rosja" Wybór pism jednego z najwybitniejszych polskich znawców Rosji, myśliciela bardzo cenionego przez Romana Dmowskiego (z którym współpracował w „Przeglądzie Wszechpolskim”) i Władysława Studnickiego, który napisał o nim: „pisarz świetny, myśliciel poważny, umysł do głębokiego wiercenia każdej kwestii usposobiony, przede wszystkim analityk. Pióro cięte i dowcipne”. W tomie znalazła się m.in. książka Grużewskiego "Państwowość rosyjska", jedna z najciekawszych analiz przeobrażeń Rosji carskiej na początku XX wieku, ukazująca procesy, które z czasem doprowadziły do wybuchu rewolucji bolszewickiej i obalenia dotychczasowych porządków. Spis treści: Przemysław Dąbrowski, Tadeusz Grużewski (Topór). „Roztargniony” apologeta antyrosyjskości i idei narodowej . . . VII ODBUDOWANIE POLSKI . . . 1 REWOLUCJE I POWSTANIA . . . 58 IDEA POLSKI NIEPAŃSTWOWEJ W LITERATURZE I W ŻYCIU . . . 74 PAŃSTWOWOŚĆ ROSYJSKA . . . 101 Przedmowa . . . 101 Dawne i obecne pojęcia o Rosji . . . 102 Charakter państwowości rosyjskiej . . . 114 Absolutyzm i atomizacja społeczna . . . 130 Stanowisko mocarstwowe i polityka zagraniczna Rosji. . . 143 Stosunek Rosji do Polski i Słowiańszczyzny . . . 184 Kwestie narodowościowe . . . 197 Rosja i cywilizacja europejska . . . 209 Położenie wewnętrzne i widoki przyszłości . . . 224 Dodatek. Rusyfikacja pojęć . . . 255 NARÓD, TRADYCJA I POSTĘP CYWILIZACYJNY . . . 283 KRYZYS PAŃSTWOWY W ROSJI . . . 312 Rzut oka na sytuację przedwojenną i na wypadki z pierwszej połowy wojny . . . 312 Etapy . . . 332 Charakter i zakres reformy państwowej . . . 354 Uwagi końcowe i wnioski . . . 361 ZBYTEK CZY BRAK INDYWIDUALNOŚCI . . . 374 Psychologia „jedności” naszej . . . 374 Społeczeństwo a tłum . . . 383 Rzut oka na historiozofię . . . 395 Parę uwag o polityce solidarnego Koła. . . 406 Chochoł . . . 416 ROSJA I JEJ STOSUNEK DO POLSKI . . . 420 DUCH ROSYJSKI JAKO WYCHOWAWCA . . . 430 Rządy rosyjskie a dewastacja społeczna . . . 430 Warunki naturalne a rola narodu rosyjskiego. . . 440 Nieodpowiedzialność . . . 450 Psychiczne podłoże rusofilstwa . . . 463 Na zakończenie . . . 474 REWOLUCJA ROSYJSKA I SPRAWA POLSKA . . . 478 Wybór i wstęp: dr hab. Przemysław Dąbrowski Współwydawca: Wydział Studiów Międzynarodowych i Politycznych Uniwersytetu Jagiellońskiego 552 stron, twarda oprawa; zamówienia: sklepik@omp.org.pl, http://omp.org.pl/ksiazka.php?idKsiazki=263; cena 38 zł wraz z VAT i przesyłką *** Polecamy także: Edward Władysław Pisarek, Od obszczyny do kołchozu. Z form pospólnego użytkowania ziemi na wschodzie Europy Powstała w latach 30-tych XX wieku monografia poświęcona roli, jaką w sowieckiej gospodarce i polityce odgrywało rolnictwo. Jej autor, urzędnik państwowy II RP, został aresztowany przez NKWD w r. 1940. Umieszczony w obozie w Rybniku nad Stryjem, zmarł według niepotwierdzonych do końca informacji 31 grudnia 1940 r. W swej pracy przeanalizował gruntownie ideologiczne, społeczne i ekonomiczne aspekty polityki sowietów wobec wsi i wykazał absurdy oraz katastrofalne skutki ich poczynań. Wstęp: prof. Walery Pisarek Opracowanie merytoryczne i przypisy: Tomasz Mróz XLI tom w serii Biblioteka Klasyki Polskiej Myśli Politycznej 368 stron, twarda oprawa, zamówienia: http://omp.org.pl/ksiazka.php?idKsiazki=224, cena 35 zł wraz z VAT i przesyłką *** Promocyjna oferta - tylko przy zamówieniach składanych pocztą elektroniczną (sklepik@omp.org.pl) - książki Tadeusza Grużewskiego i Edwarda Władysława Pisarka w cenie 63 zł wraz z VAT i przesyłką (10 zł oszczędności).