Polskie Tradycje Intelektualne                
Logowanie  Rejestracja
MENU
Kalendarium polskiej myśli politycznej
Myśliciel miesiąca
Artykuły
Katarzyna Kwinta
Władza ustawodawcza w projekcie Konstytucji Racji Stanu Eustachego Sapiehy

odsłon: 707

Marian Zdziechowski
Sprawa sumienia polskiego

odsłon: 1042

Stanisław Windakiewicz
Włoszczyzna Mickiewicza

odsłon: 974

Dorota Pietrzyk-Reeves
Recepcja weneckich i florenckich idei republikańskich w polskiej teorii politycznej XVI wieku. Wybrane przykłady

odsłon: 1342

Stanisław Łoś
Z powodu książki Romana Dmowskiego

odsłon: 2678

Stanisław Łoś
Reforma konstytucji

odsłon: 2525

Stanisław Łoś
Wielka Brytania po wyborach

odsłon: 2642

Wawrzyniec Surowiecki
List XLII (z tomu: Korrespondencya w materyach obrazu kraju i narodu polskiego rozjaśniających)

odsłon: 2758

Walery Gostomski
Ponad stronnictwami

odsłon: 2722

Gustaw Roszkowski
O komunizmie i socjalizmie

odsłon: 2611

Gustaw Roszkowski
O organizacji międzynarodowego związku państw

odsłon: 2559

Konstanty Srokowski
Unia Europejska

odsłon: 2518

Władysław Leopold Jaworski
Hasła reformy konstytucji

odsłon: 2387

Karol Sienkiewicz
Dyplomacja emigracji

odsłon: 2395

Włodzimierz Czacki
Stanowisko duchowieństwa polskiego w dzisiejszym położeniu

odsłon: 2227

Michał Słomczewski
Charakter i niebezpieczeństwa cywilizacji przemysłowej

odsłon: 2323

Michał Słomczewski
Macaulay i rewolucja 1688

odsłon: 2164

Stanisław Koźmian
Podczas wojny z Serbią

odsłon: 2245

Henryk Wodzicki
Uwagi o kwestii włościańskiej

odsłon: 2279

Maurycy Dzieduszycki
Opinia publiczna

odsłon: 2352

Michał Słomczewski
Guizot i rewolucja angielska

odsłon: 2228

Władysław Leopold Jaworski
Indywidualizm a uniwersalizm w Konstytucji marcowej

odsłon: 2245

Jan Tarnowski
Skutki niekonsekwencji

odsłon: 2399

Stanisław Estreicher
Przyczyny upadku Polski

odsłon: 2267

Stanisław Karnkowski
Mowa księdza prymasa miana przed elekcją Zygmunta III r. 1587

odsłon: 2204

Erazm Ciołek
Mowa miana w Rzymie roku pańskiego 1501 (przed papieżem Aleksandrem VI)

odsłon: 2226

Zygmunt Krasiński
List do Edwarda Jaroszyńskiego, 5 września 1839

odsłon: 2217

Stanisław Bukowiecki
Naczelne kierunki ustawy 3 Maja a Konstytucja obowiązująca

odsłon: 2250

Adolf Bocheński
Funkcje społeczne ruchu heraldycznego i rodzinoznawczego w Polsce

odsłon: 2284

Piotr Koryś
Gospodarka polska w międzywojniu. Rozwojowy sukces czy porażka?

odsłon: 2661

Konstanty Skirmunt
Exposé Pana Ministra Spraw Zagranicznych Konstantego Skirmunta na posiedzeniu sejmowym w dniu 31 maja 1922 r.

odsłon: 2165

Maciej Zakrzewski
Dyplomatyczny poker z graczem incognito. Rozrachunek najważniejszy

odsłon: 2199

Józef Teodorowicz
Obecny moment kwestii polsko-ruskiej

odsłon: 2260

Stanisław Starzyński
W obronie praw podmiotowych

odsłon: 2269

Józef Teodorowicz
Wobec zbliżających się wyborów w Galicji

odsłon: 2199

Leszek Gembarzewski
Polityka bez fikcji

odsłon: 2271

Leszek Gembarzewski
Nacjonalistyczne konkluzje o Napoleonie

odsłon: 2437

Leszek Gembarzewski
Naród z królem

odsłon: 2240

Stanisław Estreicher
Ograniczenie demokracji czy sejmokracji

odsłon: 2274

Kazimierz Władysław Kumaniecki
Problem europejski

odsłon: 2216

Włodzimierz Bernacki
Wizje ładu międzynarodowego w polskiej myśli politycznej XV-XVIII wieku

odsłon: 2380

Bolesław Prus
Co to jest patriotyzm?

odsłon: 2244

Fryderyk Skarbek
Konstytucja Królestwa Polskiego porównana z konstytucją Księstwa Warszawskiego

odsłon: 2617

Dariusz Grzybek
Józef Milewski (1859-1916)

odsłon: 2364

Krzysztof Kawalec
Zygmunt Wasilewski o narodzie, cywilizacji zachodniej i dobie powojennej

odsłon: 2277

Walerian Kalinka
Żale Polaków na Zachód

odsłon: 2214

Karol Ludwik Koniński
Z tęsknot i myśli kryzysu

odsłon: 2352

Walerian Kalinka
Nasze zadania i uchybienia

odsłon: 2264

Leon Rzewuski
Rozmowa o protekcji i wolnym handlu

odsłon: 2208

Edward Dubanowicz
Naprawa ustroju państwowego Polski

odsłon: 2214

Wacław Tokarz
Dwa ostatnie rozbiory

odsłon: 2225

Adam Mickiewicz
Myśli o sejmie polskim

odsłon: 2219

Mieczysław Szawleski
Referat o ordynacji wyborczej

odsłon: 2249

Dorota Pietrzyk-Reeves
Wstęp do książki Łukasza Górnickiego Droga do zupełnej wolności & Rozmowa o elekcji, wolności, prawie i obyczajach polskich

odsłon: 2520

Józef Milewski
Mowa posła Józefa Milewskiego na posiedzeniu Sejmu 23 listopada 1905 r. przy dyskusji nad reformą wyborczą

odsłon: 2314

Antoni Szymański
Etatyzm i wolność gospodarcza

odsłon: 2183

Fryderyk Skarbek
O więzieniach i stanie ich w kraju naszym. Część I

odsłon: 2295

Małgorzata Bartyzel
Kultura, czyli realizm stwarzania

odsłon: 2572

Michał Grabowski
Listy do Henryka Rzewuskiego

odsłon: 2329

Marian Zdziechowski
Z historii stosunków polsko-rosyjskich nazajutrz po wojnie światowej

odsłon: 2284

Marian Zdziechowski
Sądy słowiańskie o Polsce i Rosji

odsłon: 2304

Tadeusz Kutrzeba
Dążność Rosji do morza

odsłon: 2235

Jan Tarnowski
Anglia a Francja i Polska

odsłon: 2225

Kazimierz Zakrzewski
Od Lenina do Hitlera

odsłon: 2372

Włodzimierz Spasowicz
O liberalizmie

odsłon: 2241

Włodzimierz Bernacki
Tadeusz Romanowicz (1843–1904)

odsłon: 2566

Iwona Węgrzyn
Henryk Rzewuski (1791-1866)

odsłon: 2702

Tadeusz Grużewski
Rewolucja rosyjska i sprawa polska

odsłon: 2223

Włodzimierz Spasowicz
Zadania historii

odsłon: 2588

Marian Zdziechowski
Bolszewizm

odsłon: 2301

Marian Zdziechowski
Ze starego dworu

odsłon: 2715

Karol Sienkiewicz
O zbawieniu Polski przez okrzyknienie króla. Projekt podany marszałkowi sejmowemu 20 sierpnia 1831 r.

odsłon: 2199

Michał Bobrzyński
W dwusetną rocznicę odsieczy Wiednia

odsłon: 2225

Stanisław Piasecki
Prawo własności i zasada własności

odsłon: 2172

Michał Bobrzyński
O naszą przyszłość. Rozmowa między trzema Polakami: z Warszawy, Poznania i Krakowa

odsłon: 2242

Hieronim Kajsiewicz
List otwarty do braci księży grzesznie spiskujących i do braci szlachty niemądrze umiarkowanych

odsłon: 2593

Stanisław Piasecki
Słowo i treść

odsłon: 2228

Stanisław Piasecki
Co nas dzieli

odsłon: 2180

Jan Koźmian
Dwa bałwochwalstwa w Polsce niebezpieczne

odsłon: 2274

Franciszek Morawski
Odpowiedź na list szlachcica polskiego do Metternicha

odsłon: 2234

Władysław Leopold Jaworski
Ku romantyzmowi

odsłon: 2226

Oswald Balzer
W rocznicę Grunwaldzką

odsłon: 2191

Konstancja Skirmuntt
Idea jagiellońska - a polityka kresowa

odsłon: 2527

Stanisław Smolka
Piąty listopada w oświetleniu historycznym

odsłon: 2256

Wacław Sobieski
Car a król

odsłon: 2365

Adam Stanisław Krasiński
Refleksje o prawach różnych i rządach dobrych każdego państwa

odsłon: 2263

Eliza Orzeszkowa
Patriotyzm i kosmopolityzm

odsłon: 2139

Józef Ujejski
Nacjonalizm jako zagadnienie etyczne (fragment)

odsłon: 2180

Adam Mickiewicz
Konstytucja 3 maja

odsłon: 2270

Adam Mickiewicz
O ludziach rozsądnych i ludziach szalonych

odsłon: 3136

Marian Zdziechowski
Duchowa podstawa walki z bolszewizmem

odsłon: 2264

Janusz Ekes
Siła państwa w refleksji obywateli Pierwszej Rzeczypospolitej

odsłon: 2163

Michał Łuczewski
Ultramontańskie źródła ruchu ludowego. Studium realizmu politycznego

odsłon: 2268

Marian Zdziechowski
Polska a przyszła Rosja

odsłon: 2284

Tadeusz Romanowicz
Sprawa polska a sprawa wschodnia

odsłon: 2192

Bogdan Szlachta
Kazimierz Władysław Kumaniecki – prawnik konserwatywny czy liberalny?

odsłon: 2336

Kazimierz Władysław Kumaniecki
Nadzwyczajne urzędy (z prawniczych rozmyślań nad dyktaturą)

odsłon: 2343

Włodzimierz Bernacki
Idea władzy i państwa w polskiej myśli politycznej XV wieku

odsłon: 2492

Agaton Giller
Ogólna charakterystyka powstania w 1863 r.

odsłon: 2251

Paweł Popiel
Hrabia Karol Montalembert

odsłon: 2196