Polskie Tradycje Intelektualne                
Logowanie  Rejestracja
MENU
Kalendarium polskiej myśli politycznej
Myśliciel miesiąca
Aktualności i wydarzenia
Nowość: Wolność i jej granice. Polskie dylematy  hits: 2962
Ukazał się 4. tom w serii „Polskie Tradycje Intelektualne” - "Wolność i jej granice. Polskie dylematy" - analiza koncepcji wolności najwybitniejszych polskich myślicieli i prób wcielania ich w życie od czasów Pierwszej Rzeczpospolitej po wiek XX.

Książka Arkadego Rzegockiego o racji stanu - już w sprzedaży hits: 2811
Ukazała się 60. pozycja w serii Biblioteka Myśli Politycznej - książka Arkadego Rzegockiego „Racja stanu a polska tradycja myślenia o polityce”. Autor ukazuje klasyczne koncepcje racji stanu, analizując myśl m.in. Machiavellego, Botero, Richelieu, Hobbesa. Na ich tle rozważa polską tradycję polityczną, a zwłaszcza jej główne szkoły w XIX i XX w.

Nowość - "Realizm polityczny. Przypadek polski" hits: 2754
W serii "Polskie Tradycje Intelektualne" ukazał się kolejny wybór tekstów polskich myślicieli politycznych XIX i XX wieku. Ukazuje on różne koncepcje realizmu i idealizmu w polityce polskiej, związane z największymi dylematami politycznymi w historii Polski, m.in. dążeniami do odzyskania niepodległości w XIX i na początku XX wieku, polityką zagraniczną II RP i stosunkiem do rządów komunistycznych po II wojnie światowej.

Wybór pism Zygmunta Balickiego - już w księgarniach hits: 2645
Nakładem Ośrodka Myśli Politycznej ukazał się kolejny tom w serii Biblioteka Klasyki Polskiej Myśli Politycznej. W opracowanym przez Piotra Korysia (Uniwersytet Warszawski) wyborze pism Zygmunta Balickiego (1858-1916) znalazły się główne prace czołowego myśliciela schyłku XIX i początku XX wieku, współtwórcy i jednego z głównych ideologów narodowej demokracji.

Nowość - "Patriotyzm i zdrada" hits: 2479
Ukazał się kolejny tom w serii "Polskie Tradycje Intelektualne". "Patriotyzm i zdrada" to książka o realizmie i idealizmie w teorii i praktyce polskiej polityki, ukazująca najważniejsze koncepcje polityczne od XVI do XX w., a wśród nich stanowiska m.in. Józefa Piłsudskiego, Romana Dmowskiego, Józefa Mackiewicza, Henryka Rzewuskiego, Stanisława Cata-Mackiewicza, „Stańczyków”, dowódców Powstania Warszawskiego, publicystów paryskiej „Kultury” i londyńskich „Wiadomości” oraz przywódców „Solidarności” w latach 80.

Nowość - Adam Wawrzyniec Rzewuski "O formie rządu republikańskiego" hits: 2603
Ukazał się XXIII tom w serii Biblioteka Klasyki Polskiej Myśli Politycznej - dzieło Adama Wawrzyńca Rzewuskiego "O formie rządu republikańskiego", jeden z najciekawszych osiemnastowiecznych polskich traktatów o polityce, prezentujący republikańską koncepcję ustrojową, nawiązującą do idei J. J. Rousseau i rodzimych tradycji.

Nowość - "W obronie niepodległości. Antykomunizm w II Rzeczypospolitej" hits: 2131
W serii Polskie Tradycje Intelektualne ukazał się wybór tekstów wybitnych publicystów i uczonych z czasów II RP, analizujących założenia teoretyczne i próby wcielenia w życie idei komunistycznych, zwłaszcza na przykładzie rzeczywistości sowieckiej. Wśród prezentowanych autorów znaleźli się m.in. Marian Zdziechowski, Władysław Leopold Jaworski, Florian Znaniecki, Roman Dmowski, Józef Piłsudski, Adam Krzyżanowski, kard. Stefan Wyszyński, arb. Józef Teodorowicz, Ignacy Daszyński, Bolesław Limanowski, kard. August Hlond.

Nowość w Bibliotece Klasyki Polskiej Myśli Politycznej: Hieronim Kajsiewicz „O duchu rewolucyjnym” hits: 2309
Ukazał się kolejny tom w serii Biblioteka Klasyki Polskiej Myśli Politycznej – wybór pism Hieronima Kajsiewicza „O duchu rewolucyjnym”. Autor, żyjący w latach 1812-1873, był jednym z najważniejszych polskich myślicieli XIX wieku, krytykiem politycznego radykalizmu i rewolucji społecznej, słynnym kaznodzieją, wpływową osobistością emigracji we Francji.

Nowość w Bibliotece Klasyki Polskiej Myśli Politycznej: Julian Klaczko „Dwaj kanclerze” hits: 2241
Kolejny tom wydany w serii Biblioteka Klasyki Polskiej Myśli Politycznej zawiera poświęcone stosunkom międzynarodowym w dziewiętnastowiecznej Europie trzy książki Juliana Klaczki (1825-1906), jednego z najsłynniejszych publicystów swej epoki, wielkiego krytyka ówczesnej polityki niemieckiej i rosyjskiej.

Nowość w serii Polskie Tradycje Intelektualne: "Przeklęte miejsce Europy?" hits: 2788
Ukazała się 8. książka w serii „Polskie Tradycje Intelektualne” - Przeklęte miejsce Europy? Dylematy polskiej geopolityki (pod redakcją Jacka Kloczkowskiego). Zawiera ona studia z dziejów polskiej refleksji o polityce międzynarodowej, ukazujące najważniejsze koncepcje geopolityczne formułowane przez myślicieli i polityków od czasów I RP po wiek XX, m.in. Józefa Piłsudskiego, Romana Dmowskiego, Adama Czartoryskiego, Juliana Klaczki, Adolfa Bocheńskiego, Stanisława Stommy, Jerzego Giedroycia i Juliusza Mieroszewskiego.

Nowości w Bibliotece Klasyki Polskiej Myśli Politycznej - Marian Zdziechowski, Władysław Konopczyński i Leszek Gembarzewski hits: 2149
Ukazały się kolejne tomy w serii klasyków polskiej myśli politycznej. Tym razem prezentujemy "Od Petersburga do Leningrada", jedną z najważniejszych książek w dorobku Mariana Zdziechowskiego, oraz wybory pism Władysława Konopczyńskiego "O wartość naszej spuścizny dziejowej" i Leszka Gembarzewskiego "Monarchia narodowa".

Nowość:  hits: 1976
Ukazał się 9. tom w serii "Polskie Tradycje Intelektualne" - wybór tekstów klasyków polskiej myśli – m.in. Piotra Skargi, Stanisława Staszica, Michała Bobrzyńskiego, kard. Stefana Wyszyńskiego, Ignacego Czumy, Zygmunta Balickiego, Pawła Popiela, Bronisława Trentowskiego, Edwarda Abramowskiego, Jana Ostroroga – rozważających różne aspekty władzy politycznej, jej teorię i praktykę.

Polecamy: Adolf Bocheński  hits: 2262
Polecamy nowe wydanie klasycznej rozprawy Adolfa Bocheńskiego "Między Niemcami a Rosją". To lekcja realizmu politycznego i myślenia strategicznego o stosunkach międzynarodowych, ukazująca położenie geopolityczne Polski w przededniu II wojny światowej i analizująca możliwe wówczas scenariusze dla polskiej polityki zagranicznej. Ukazała się ona w 2009 r. nakładem OMP.

Nowość:  hits: 1997
Ukazał się 70. tom w serii Biblioteka Myśli Politycznej. Praca zbiorowa pod redakcją Jacka Kloczkowskiego ukazuje różne aspekty debaty publicznej w III RP, jej życie polityczne i praktyczne problemy związane z funkcjonowaniem państwa w minionym dwudziestoleciu.

Nowość: Zygmunt Miłkowski "Rzecz o obronie czynnej i o skarbie narodowym" hits: 2088
W serii Biblioteka Klasyki Polskiej Myśli Politycznej ukazał się wybór pism jednego z najważniejszych polskich myślicieli czasów zaborów, Zygmunta Miłkowskiego, znanego pisarza (piszącego pod pseudonimem Teodor Tomasz Jeż), demokraty i uczestnika prac na rzecz odzyskania niepodległości.

Tomasz Merta - pożegnanie hits: 1951
10 kwietnia 2010 r., w katastrofie lotniczej pod Smoleńskiem, zginął Tomasz Merta, wiceminister kultury i dziedzictwa narodowego. Mieliśmy zaszczyt współpracować z Nim od wielu lat. Inspirował i wspierał szereg naszych projektów służących popularyzacji polskich tradycji intelektualnych. Zawsze mogliśmy liczyć na Jego życzliwość i radę. Czytaliśmy Jego znakomite teksty, stawiające Go w rzędzie najlepszych publicystów ostatnich dwóch dekad. Był mądrym i dobrym człowiekiem. Będzie nam Go bardzo brakowało.

Nowość w Bibliotece Klasyki Polskiej Myśli Politycznej: Włodzimierz Spasowicz "Liberalizm i narodowość" hits: 1916
Wybór pism znanego myśliciela czasów zaborów, zwolennika ugody z Rosją, propagatora idei liberalnych, wybitnego krytyka literackiego, który w swoich dziełach rysował szeroką panoramę myśli europejskiej swoich czasów. W tomie zawarte są teksty poświęcone m.in. polityce polskiej w drugiej połowie XIX wieku (m.in. studium polityki Aleksandra Wielopolskiego), idei narodu i głównym prądom ideowym przełomu XIX i XX wieku.

Nowość w Bibliotece Myśli Politycznej: Janusz Ekes "Złota demokracja" hits: 1866
Ukazała się książka Janusza Ekesa, "Złota demokracja" – 71. pozycja w Bibliotece Myśli Politycznej - studium polityki polskiej, ukazujące jej dzieje od czasów piastowskich po upadek I Rzeczypospolitej w XVIII wieku. To erudycyjna opowieść o miejscu Polski w ówczesnej Europie i jej realiach wewnętrznych, odpowiadająca na fundamentalne pytania o źródła siły państwa w okresie jego największej potęgi i przyczyny jego klęsk, prowadzących w konsekwencji do rozbiorów.

Nowość w Bibliotece Klasyki Polskiej Myśli Politycznej: Józef Supiński "Szkoła polska gospodarki społecznej" hits: 1905
Ukazał się kolejny tom w BKPMP. Tym razem prezentujemy pisma Józefa Supińskiego, czołowego liberalnego myśliciela polskiego XIX wieku, rozważającego kwestie związane z ideami fundującymi porządek społeczny i polityczny oraz praktyczne sposoby organizacji społeczeństwa, w tym rolę podatków, handlu, szkolnictwa, wymiaru sprawiedliwości.

Nowość w serii PTI: Władza w polskiej tradycji politycznej hits: 2139
Wydaliśmy 11. tom w serii Polskie Tradycje Intelektualne. Tym razem autorzy OMP analizują poświęcone idei władzy koncepcje polskich myślicieli od średniowiecza po czasy nam współczesne, a także praktyczne dylematy związane z tym zagadnieniem, jakich w dziejach Polski nie brakowało.

Nowość w Bibliotece Klasyki Polskiej Myśli Politycznej: Henryk Rzewuski "Wędrówki umysłowe. Mieszaniny obyczajowe" hits: 1973
Ukazał się tom z dwiema książkami, należącymi do najbardziej prowokujących dzieł w dziejach polskiej myśli, które jej autora - słynnego dziewiętnastowiecznego pisarza i publicystę - uczyniły obiektem niewybrednych ataków i zajadłych polemik. Przedstawia on konserwatywną wizję polityki i kultury, która do dziś inspiruje swym rozmachem i erudycją.

Filmy z konferencji Polska Solidarności hits: 1878
Rozpoczynamy prezentację filmów z jesiennych konferencji OMP. Na początek proponujemy obejrzenie wystąpień z sesji "Polska Solidarności" - m.in. red. Bronisława Wildsteina, prof. Antoniego Dudka, dr Macieja Korkucia, dr Rafała Matyji i prof. Zbigniewa Stawrowskiego.

Nowości w serii Biblioteka Klasyki Polskiej Myśli Politycznej - Łukasz Górnicki i Augustyn Wróblewski hits: 2075
Ukazały się tomy nr XXXVII i XXXVIII w serii prezentującej pisma polskich myślicieli minionych stuleci - tym razem przedstawiamy dzieła z XVI i początku XX wieku, autorstwa Łukasza Górnickiego i Augustyna Wróblewskiego.

Nowi myśliciele na PTI - Franciszek Bossowski i Tadeusz Grużewski hits: 1843
W dziale Klasyków polskiej myśli politycznej umieściliśmy biogram Franciszka Bossowskiego (1879-1940), prawnika, związanego z Uniwersytetem Jagiellońskim i Uniwersytetem Stefana Batorego w Wilnie. Prezentujemy także jego tekst "Faszyzm, hitleryzm, bolszewizm". Przedstawiamy również postać Tadeusza Grużewskiego (1870-1938), publicysty i działacza związanego z endencją.

Nowość w serii Polskie Tradycje Intelektualne: "Polska Solidarności" hits: 1717
Książka o ideowym i politycznym obliczu zrywu solidarnościowego lat 1980-1981, o ewolucji ruchu w latach 80. i jego odpowiedzialności za sukcesy i porażki III RP, o politycznym wymiarze sporu o dziedzictwo „S” po 1989 r., o kontrowersjach wokół naukowych i publicystycznych interpretacji Solidarności oraz o jej miejscu w polskiej historii i tradycji intelektualnej.

Nowy projekt OMP popularyzacji polskiej tradycji politycznej hits: 1703
Ośrodek Myśli Politycznej poprosił czołowych uczonych i publicystów o wskazanie tych spośród przełomowych wydarzeń w historii politycznej Polski, które wskutek popełnionych wówczas błędów szczególnie negatywnie zaważyły na polskich losach. Chcemy aby ich opinie – niekiedy kontrowersyjne i odbiegające od stereotypowych ujęć – były inspiracją do ponownego przemyślenia naszej tradycji, ale także zainspirowały debatę o współczesnej polskiej polityce, poprzez odniesienie do idei i zasad obecnie niesłusznie z niej rugowanych, a niegdyś stanowiących fundament politycznej refleksji Polaków. Zapraszamy na blog OMP - www.omp.org.pl/blog - gdzie będą się pojawiać kolejne głosy w dyskusji.

Polska czyli... - nowość w serii PTI hits: 1646
Przedstawiamy 13. książkę w serii Polskie Tradycje Intelektualne - "Polska czyli… Idee wspólnoty politycznej i tożsamości narodowej w polskiej tradycji intelektualnej", pracę zbiorową pod red. Arkadego Rzegockiego.

Premiera monografii Błażeja Sajduka hits: 1593
W nowej serii OMP "Polskie Tradycje Intelektualne - Monografie" przedstawiamy monografię autorstwa Błażeja Sajduka pt. "Socjologia tłumu, psychologia narodów i historiozofia w myśli społeczno-politycznej Jana Karola Kochanowskiego (1869–1949".

Filmy z konferencji  hits: 1728
Na stronie www.youtube.com/osrodekmysli przedstawiamy filmy z konferencji "Punkty zwrotne: największe błędy i dylematy polityczne w dziejach Polski", która odbyła się w Krakowie 25 listopada 2011 r.

Książka Edwarda Władysława Pisarka o polityce sowieckiej wobec wsi - już wydana hits: 1421
Ukazał się kolejny tom w serii Biblioteka Klasyki Polskiej Mysli Politycznej. Tym razem przedstawiamy zapomnianą monografię poświęconą sowieckiej polityce wobec rolnictwa: Edward Władysław Pisarek "Od obszczyny do kołchozu. Z form pospólnego użytkowania ziemi na wschodzie Europy".

Filmy z konferencji o realizmie politycznym w PRL hits: 1461
Przedstawiamy filmy z konferencji, która odbyła się 11 czerwca w Krakowie: ponad 6 godzin wykładów i dyskusji na temat realizmu politycznego (lub jego braku) w działalności i ideologii różnych środowisk politycznych w Polsce komunistycznej, zarówno tych z kręgu władzy, jak i z opozycji.

Nowość w serii Polskie Tradycje Polityczne - Monografie hits: 1457
Nakładem OMP ukazała się książka Zbigniewa Markwarta "Polityka realna. Zarys działalności i programu stronnictwa petersburskich realistów (1859-1906)". To drugi tom w serii Polskie Tradycje Polityczne - Monografie.

Książka o Mickiewiczu, Mochnackim, Norwidzie i Witkacym hits: 1440
Ośrodek Myśli Politycznej wraz z Muzeum Historii Polski wydał książkę "Historia ma konsekwencje. Mickiewicz, Mochnacki, Norwid, Witkacy o dziejach Polski", w której krakowscy badaczy myśli politycznej i literatury odczytują na nowo dorobek czterech wielkich myślicieli polskiej. To 15. tom wydany w serii Polskie Tradycje Intelektualne.

Nowe biogramy na stronie Polskie Tradycje Intelektualne hits: 1996
W dziale gromadzącym biogramy klasyków polskiej myśli umieściliśmy wiele nowych postaci, odgrywających wiodące role w dyskusjach politycznych toczących się w XVIII wieku. Ich myśl jest analizowana w książce Władysława Konopczyńskiego "Polscy pisarze polityczni XVIII wieku", która ukaże się wkrótce nakładem OMP. W rozwinięciu niniejszej wiadomości znajduje się lista nowych biogramów.

Premiera: Polscy pisarze polityczni XVIII wieku hits: 1682
Przedstawiamy jedną z najważniejszych książek o dziejach polskiej myśli politycznej - fundamentalne dzieło prof. Władysława Konopczyńskiego.

Nowość w Bibliotece Klasyki Polskiej Myśli Politycznej hits: 1418
Przedstawiamy wybór pism Macieja Starzewskiego pt. "Demokracja i totalizm", zawierający artykuły i fragmenty książek wybitnego prawnika, jednego z najważniejszych uczestników dyskusji o ustroju II RP i filozofii prawa w Polsce międzywojennej.

Polecamy nowość: Adam Heydel  hits: 1494
Ukazał się wybór pism czołowego myśliciela liberalnego II RP, związanego z ruchem narodowo-demokratycznym, zwolennika idei wolnorynkowych i przeciwnika etatyzmu, którego wady celnie wskazywał w swoich tekstach. W zbiorze znajdują się najważniejsze prace Heydla poświęcone liberalizmowi gospodarczemu i socjalizmowi, oraz sytuacji gospodarczej II RP, a także jego erudycyjne rozważania o kulturze.

Polecamy w BKPMP: Wojciech Dzieduszycki,  hits: 1552
Polecamy tom z serii Biblioteka Klasyki Polskiej Myśli Politycznej, zawierający dwie klasyczne prace wybitnego myśliciela konserwatywnego: „Dokąd iść nam wypada?” (1910) to wszechstronna analiza głównych prądów ideowych epoki, zaś „Mesjanizm polski a prawda dziejów” (1902) to rozważania nad polską tradycją, skonfrontowaną z głównymi wątkami myśli niemieckiej, francuskiej i angielskiej.

Polecamy książkę: "Historie trudnych alternatyw. Dylematy polityczne czasów zaborów i II RP" hits: 1356
Historycy i politolodzy z Krakowa, Łodzi, Warszawy i Wrocławia – Tomasz Gąsowski, Rafał Habielski, Krzysztof Kawalec, Jacek Kloczkowski, Maciej Korkuć, Piotr Koryś, Radosław Żurawski vel Grajewski – analizują przełomowe wydarzenia z dziejów Polski XIX i pierwszej połowy XX wieku.

Nowość w Bibliotece Klasyki Polskiej Myśli Politycznej: "Przeciw fetyszyzmowi konstytucyjnemu" hits: 1344
Przedstawiamy wybór pism Władysława Maliniaka, prawnika związanego w młodości z ruchem socjalistycznym, następnie z centrowymi środowiskami sanacyjnymi, który w II RP zabierał głos m.in. w dyskusjach konstytucyjnych (był krytykiem Konstytucji marcowej) i na temat jakości funkcjonowania demokracji w Polsce i na świecie (również źle przez niego ocenianej).

Filmy z dwóch konferencji Ośrodka Myśli Politycznej hits: 1523
ASHRAE 90.1 Na kanale www.youtube.com/osrodekmysli przedstawiamy filmy z dwóch konferencji Ośrodka Myśli Politycznej: "Powstanie Styczniowe i jego miejsce w polskiej tradycji politycznej. Próba bilansu" (25 stycznia 2013) i "Temat polemiki: Polska. Najważniejsze spory ideowo-polityczne w polskiej historii" (Kraków, 26 października 2012).

Nowość w Bibliotece Klasyki Polskiej Myśli Politycznej - wybór pism Kazimierza Zakrzewskiego hits: 1665
Polecamy wybór pism wybitnego bizantynisty, związanego z lewicą obozu piłsudczykowskiego, propagatora idei syndykalistycznych, który w swoich tekstach rozważał ideowy i praktyczny wymiar głównych prądów politycznych i gospodarczych okresu międzywojennego, zachowując krytyczny dystans zarówno do liberalnej demokracji i kapitalizmu, jak i do kolektywistycznych rozwiązań znanych z systemów totalitarnych.

Abramowski i Caro w Bibliotece Klasyki Polskiej Myśli Politycznej hits: 1742
Polecamy wybory pism Edwarda Abramowskiego (1868-1918) i Leopolda Caro (1864-1939) - nowe tomy w serii Biblioteka Klasyki Polskiej Myśli Politycznej.

Naród i polityka - wybór pism Jana Ludwika Popławskiego hits: 1525
Przedstawiamy wybór pism najważniejszego – obok Romana Dmowskiego i Zygmunta Balickiego – myśliciela Narodowej Demokracji, który w swoich artykułach tworzył zręby ideologii endeckiej i formułował główne zasady polityczne środowiska, na przełomie XIX i XX wieku odgrywającego kluczową rolę w kształtowaniu polskiej polityki.

Premiera w nowej serii OMP: Władysław Konopczyński  hits: 1515
We wrześniu ukaże się pierwszy tom w nowej serii Biblioteka Klasyki Historiografii – książka Władysława Konopczyńskiego "Polska a Turcja 1683-1792". W serii BKH ukażą się także inne klasyczne monografie prof. W. Konopczyńskiego (m.in. o stosunkach polsko-szwedzkich), a także prace innych wybitnych historyków.

Polecamy w Bibliotece Klasyki Polskiej Myśli Politycznej wybór pism Stanisława Estreichera hits: 1413
Przedstawiamy wybór pism jednego z najwybitniejszych konserwatywnych myślicieli politycznych schyłku okresu zaborów i II RP, intelektualnego spadkobiercy i kontynuatora myśli Stańczyków, wybitnego badacza polskiego prawa i ustroju, autora znakomitych analiz życia politycznego odrodzonej Polski i ważnego uczestnika ówczesnych dyskusji konstytucyjnych. W tomie znalazły się najważniejsze teksty polityczne Estreichera (w tym słynne i budzące wiele emocji "Czy Polskę należy rządzić batem?", "Rokosz", "Konserwatyzm", "Walka z partyjniactwem") oraz kluczowe prace z zakresu konstytucjonalizmu i badań nad polską tradycją prawną i kulturową (m.in. "Kultura prawnicza w Polsce XVI wieku", "Znaczenie Krakowa dla życia narodowego polskiego w ciągu XIX wieku", "Zasada zwierzchnictwa narodu").

Edward Dubanowicz w Bibliotece Klasyki Polskiej Myśli Politycznej hits: 1287
Przedstawiamy wybór pism jednego z najważniejszych uczestników debaty konstytucyjnej w II RP, odgrywającego bardzo dużą rolę w pracach nad konstytucją marcową i w późniejszych dyskusjach o jej funkcjonowaniu, a także o konstytucji kwietniowej.

Nowość: książka znakomitego znawcy Rosji hits: 1627
W Bibliotece Klasyki Polskiej Myśli Politycznej przedstawiamy wybór pism Tadeusz Grużewskiego (1870-1938) pt. "Polska i Rosja".

Kwietniowe nowości w Bibliotece Klasyków hits: 1533
Polecamy nowe książki w Bibliotece Klasyki Polskiej Myśli Politycznej: wybory pism Fryderyka Skarbka i Stefana Buszczyńskiego.

70. rocznica śmierci Adolfa Bocheńskiego hits: 1647
Adolf Bocheński był jednym z najważniejszych polskich myślicieli XX wieku. Zapisał się w naszej pamięci jako znakomity publicysta polityczny, imponujący erudyta, wybitny polemista. Był również - jak zgodnie wspominali ci, którzy Go znali - szlachetnym, odważnym i prawym człowiekiem. 70 lat temu - 18 lipca 1944 r. - zginął pod Ankoną, gdy na ochotnika rozbrajał pole minowe. Dla naszego środowiska to jedna z tych postaci, których dorobek intelektualny i postawę życiową chcemy szczególnie popularyzować, wierząc, że ciągle mogą stanowić wzór i inspirację dla kolejnych pokoleń Polaków. ASME B16.5

Wędrówki włoskie Juliana Klaczki hits: 2004
Polecamy premierę w nowej serii Tradycja i Kultura: zebrane w jednym tomie cztery poświęcone włoskiej kulturze i polityce prace Juliana Klaczki.

Premiera książki prof. Władysława Konopczyńskiego hits: 1452
Ukazała się kolejna książka wybitnego historyka: "Geneza i ustanowienie Rady Nieustającej". To już trzeci - po "Kwestii bałtyckiej" i "Polska a Turcja 1683-1792" - tom Władysława Konopczyńskiego w serii Biblioteka Klasyki Historiografii. OMP wydał też jego "Polskich pisarzy politycznych XVIII wieku" oraz wybór pism "O wartość naszej spuścizny dziejowej".

Nowy wybór Adolfa Bocheńskiego - Imperializm państwowy hits: 1426
W Bibliotece Myśli Politycznej ukazał się wybór pism jednego z najważniejszych polskich myślicieli XX w.

Druga książka z serii Tradycja i Kultura hits: 1533
Po ponad stu latach wróciła na półki księgarskie klasyczna rozprawa Stanisława Tarnowskiego Zygmunt Krasiński.

Polecamy nowe wybory pism w Bibliotece Klasyki Polskiej Myśli Politycznej hits: 1420
Wraz z Wydziałem Studiów Międzynarodowych i Politycznych UJ OMP opublikował wybory pism Leona Bilińskiego i Wawrzyńca Surowieckiego.

Wędrówki włoskie - cykl wykładów hits: 1059
Zapraszamy wraz z Instytutem Myśli Józefa Tischnera na odczyty z cyklu "Wędrówki włoskie". Dwa pierwsze odbędą się 26 listopada. Wykłady stanowią część projektu Ośrodka Myśli Politycznej pt. "Włochy: druga ojczyzna naszych idei? Wpływ polsko-włoskich związków intelektualnych na polską historię i tożsamość".