Polskie Tradycje Intelektualne                
Logowanie  Rejestracja
MENU
Kalendarium polskiej myśli politycznej
Myśliciel miesiąca
Kim bylibyśmy bez Włochów i kim przez nich jesteśmy? (Kraków, 10 XII 2015)
Zapraszamy na dyskusję o znaczeniu włoskich (z różnych epok) inspiracji dla polskiej tradycji intelektualnej, polityki i kultury. Jej celem ocena, na ile niewątpliwa częsta fascynacja włoską sztuką, szerzej kulturą, czy włoskimi wzorcami politycznymi, przekładała się na wykuwanie się polskich wzorców kulturowych i politycznych – i co z tego wynikało dla Polski, także w kontekście zupełnie innego podłoża społecznego i zgoła odmiennego położenia geopolitycznego Polski. Czy ubogacaniu kultury polskiej nie towarzyszyło importowanie z Włoch de facto szkodliwych – z uwagi na odmienność położenia – koncepcji politycznych, a może te koncepcje były alibi dla błędów, które i tak byśmy popełniali (np. w I RP zaniechania w kwestii budowy silnej władzy politycznej)? Dlaczego tak bardzo fascynujące się włoskimi wzorcami elity I RP zaniedbały (z wyjątkami: Zamość) zarazem rozwój miast, tak znakomicie prosperujących wtedy na Półwyspie Apenińskim? Czy świadczy to o powierzchowności i partykularnej wybiórczości tych fascynacji, czy może o roztropnym unikaniu przenoszenia obcych rozwiązań na nieprzygotowany na to grunt? Czy mogliśmy skuteczniej sięgnąć po gospodarcze wzorce z Italii, np. w zakresie handlu czy bankowości? Czy włoska droga do zjednoczenia państwa w XIX wieku mogła stanowić konstruktywną inspirację dla polskich prób odzyskania niepodległości? Czy doświadczenia włoskiego faszyzmu wpływały na ducha polskiej polityki w II RP, podsuwając rozwiązania dla mankamentów jej parlamentaryzmu? Te i inne frapujące pytania już we czwartek.

***

Ośrodek Myśli Politycznej i Instytut Myśli Józefa Tischnera zapraszają na dyskusję:

Kim bylibyśmy bez Włochów
i kim przez nich jesteśmy?

10 grudnia (czwartek)

17.30-19.00

Wystąpią:
- dr Józef Ruszar
- dr hab. Arkady Rzegocki
- dr Krzysztof Strzałka
Prowadzenie: red. Dobrosław Rodziewicz

Siedziba Instytutu Myśli Józefa Tischnera, ul. Sławkowska 14 (I piętro)

Dyskusja stanowi część projektu Ośrodka Myśli Politycznej pt. „Włochy: druga ojczyzna naszych idei? Wpływ polsko-włoskich związków intelektualnych na polską historię i tożsamość”. Jego mottem są słowa Henryka Sienkiewicza: „Każdy człowiek cywilizowany ma dwie ojczyzny: własną i Włochy”, zaś inspiracją dzieła znakomitego polskiego myśliciela i znawcy włoskiej kultury Juliana Klaczki: Św. Franciszek z Asyżu i gotycyzm włoski, Listy włoskie, Wieczory florenckie, Rzym i Odrodzenie. Juliusz II, które OMP wydał w tomie Wędrówki włoskie (http://omp.org.pl/ksiazka.php?idKsiazki=275), otwierającym serię Tradycja i Kultura. Cykl dofinansowano ze środków MHP w ramach Programu "Patriotyzm Jutra".