Książka

Drogi porozumienia

Leon Wasilewski

Wybór pism czołowego działacza i publicysty polskiego ruchu socjalistycznego przełomu XIX i XX wieku, bliskiego współpracownika marszałka Józefa Piłsudskiego, ministra spraw zagranicznych Drugiej Rzeczpospolitej. Zawarte w tomie teksty ukazują jego dorobek jako autora licznych prac poświęconych problematyce stosunków między narodami w Europie Środkowowschodniej, zwłaszcza relacjom polsko-ukraińskim, polsko-białoruskim i polsko-litewskim.