Książka

O konserwatyzmie, ustroju i polityce polskiej

Władysław Leopold Jaworski

Wybór pism czołowego myśliciela konserwatywnego schyłku okresu zaborów i II RP, jednego z najważniejszych uczestników dyskusji o polityce polskiej, prawie i ustroju. Jego koncepcje ideowe i rozważania ustrojowe wywarły wielki wpływ zwłaszcza na spory intelektualne w odrodzonej Polsce, dlatego poznawanie tych ostatnich bez znajomości dzieł Jaworskiego pozbawia ważnego punktu odniesienia, niezbędnego dla zrozumienia wielu ówczesnych stanowisk. Tom opatrzył wstępem prof. Michał Jaskólski.
 
Współwydawca: Wydział Studiów Międzynarodowych i Politycznych UJ 
 
Twarda oprawa, 584 strony
ISBN 978-83-64753-34-3
***
Spis treści
 
Michał Jaskólski, Władysław Leopold Jaworski. Uczony – polityk – konserwatysta …VII
W czasach zaborów
Przemówienie na wieczorku J. K. Kraszewskiego 17 marca 1888 ... 3
Postulaty polityczne ... 7
Zadania szlachty w naszym życiu publicznym ... 15
Mowa na zgromadzeniu wyborców w Sali Rady Miasta, 7 września 1901 ... 26
Listy z Sejmu roku 1910 ... 36
Ideologia chłopska ... 87
Problem ruski ... 92
Idea konserwatywna ... 100
P. Dmowski o konserwatystach ... 111
Mowy z lat 1914-1915 ... 129
Polska przyczółkiem mostowym w polityce i gospodarstwie ... 151
Realizm w imponderabiliach ... 160
Myślenie wojenne ... 162
Konsolidacja ... 166
Dwa obozy ... 169
Galicja czy Litwa? ... 172
Dlaczego? ... 176
Zmiana ról ... 179
 
W II RP
Najważniejsze zadanie ... 185
Czy jesteśmy na drodze do stanowości? ... 190
Konstytucja ... 195
Przyszłość prawa prywatnego ... 209
Z ustawodawstwa bolszewickiego ... 221
Nowożytny kodeks cywilny ... 230
Rząd ... 253
Po Genui ... 262
Publiczne prawo podmiotowe ... 271
Z problemów konstytucyjnych ... 292
Pozorna demokratyzacja ... 299
Stosunek Konstytucji do ustaw z nią sprzecznych ... 303
Indywidualizm a uniwersalizm w Konstytucji marcowej ... 309
Odrodzenie ... 316
Projekt konstytucji. Wstęp... 321
Mój projekt konstytucji ... 349
Myśli o ustroju państwowym ... 353
Ku romantyzmowi ... 375
Stany Zjednoczone Europy ... 381
Czy obowiązuje coś ponad konstytucją? ... 389
Ze studiów nad faszyzmem ... 399
Notatki ... 425
Hasła reformy konstytucji ... 519
 
Nota bibliograficzna ... 529 
Indeks ... 531
 
***
 
Praca naukowa finansowana w ramach programu Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego pod nazwą „Narodowy Program Rozwoju Humanistyki”
w latach 2012–2017

Zobacz w sklepiku OMP