Książka

Władza i państwo

Józef Bohdan Oczapowski

Wybór pism związanego ze środowiskami konserwatywnymi prawnika, który rozważał m.in. zagadnienia władzy politycznej, konstytucji i ustroju państwa. Analizował on popularne w XIX wieku teorie i ideologie prawne i polityczne, stanowiące ważny element ewolucji myślenia o państwie, polityce i prawie, przynoszącej zdaniem jej konserwatywnych krytyków niebezpieczne skutki. Zapoznanie się z dyskusjami, jakie toczono na ten temat w dziewiętnastym stuleciu – czemu może służyć lektura tekstów Oczapowskiego – pozwala lepiej zrozumieć późniejszy wzrost popularności idei autorytarnych i totalitarnych, lekceważących próby pogodzenia wolności i ładu, kładących nacisk na siłowe forsowanie projektów ideologicznych, często o zbrodniczym charakterze.

Wstęp: prof. Bogdan Szlachta
Współwydawca: Wydział Studiów Międzynarodowych i Politycznych UJ
462 strony, twarda oprawa
 

 

Zobacz w sklepiku OMP