Książka

O sprawiedliwość społeczną

Antoni Szymański

Wybór pism wybitnego przedstawiciela katolickiej nauki i myśli społecznej w Polsce, nawiązującego do tradycji tomistycznej, wykładowcy i rektora KUL, czołowej postaci życia intelektualnego II RP, autora ważnych prac na temat m.in. kwestii socjalnej, własności, roli religii w życiu publicznym i narodowym, bolszewizmu. Za jego ucznia uważał się prymas Stefan Wyszyński.
 
***
Spis treści
 
Jadwiga Potrzeszcz Wstęp  VII
 
Katolicyzm socjalny we Francji 1
Studia i szkice społeczne 27
Stanowisko pracy w Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej  65
Dlaczego duchowieństwo zajmuje się pracą społeczną 81
Polityka społeczna  103
Religia a polityka  171
Etatyzm i wolność gospodarcza 189
Akcja Katolicka a działalność gospodarczo-społeczna 203
Zakon przyrodzony  215
Ekonomika i etyka  237
Katolicyzm a kultura i cywilizacja 293
Bolszewizm jako prąd kulturalny i cywilizacyjny 317
Etyka. Wiadomości wstępne 363
O sprawiedliwości społecznej 381
Zagadnienie społeczne  415
 
Bibliografia  564
Indeks  568
 
***
 
Współwydawca: Wydział Studiów Międzynarodowych i Politycznych UJ
Twarda oprawa, 616 stron, ISBN 978-83-62628-73-5

Zobacz w sklepiku OMP