Książka

Galicja i Kraków pod panowaniem austriackim

Walerian Kalinka

Wybór pism żyjącego w XIX wieku historyka i publicysty, związanego z Hotelem Lambert i konserwatywnymi środowiskami galicyjskimi, twórcy krakowskiej szkoły historycznej, podejmującej polemikę z dominującym do połowy XIX wieku w polskiej historiografii stanowiskiem wyrażanym przez Joachima Lelewela i jego naśladowców.