Książka

Konstytucja racji stanu

Eustachy Sapieha

Tom z najważniejszymi dziełami konserwatywnego polityka i myśliciela, jednej z najbarwniejszych postaci polskiego życia intelektualnego i politycznego pierwszej połowy XX wieku. Zawarte są w nim m.in. wydana w 1930 r. Konstytucja racji stanu oraz pisana po II wojnie światowej, gdy Sapieha przebywał na emigracji, Analiza polityczna stosunków światowych. Pierwsze z tych dzieł stanowi jedną z najbardziej przekrojowych i oryginalnych koncepcji ustrojowych i wizji Polski powstałych w okresie międzywojennym. Drugie jest natomiast ważnym przykładem polskiej refleksji geopolitycznej, po raz pierwszy oficjalne wydanym. Tom uzupełniają pomniejsze teksty i materiały pokazujące dorobek i postać Sapiehy.

Dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

Zobacz w sklepiku OMP