Książka

Bezkarność

Stanisław Koźmian

Wybór pism związanego z krakowskimi Stańczykami czołowego polskiego myśliciela drugiej połowy XIX i początku XX wieku, autora kontrowersyjnych prac poświęconych dziewiętnastowiecznym polskim zrywom powstańczym (zwłaszcza powstaniu styczniowemu), polityce Bismarcka i przemianom społecznym dokonującym się w owym czasie.