Książka

Nasze stronnictwa skrajne

Erazm Piltz

Wybór pism jednego z najciekawszych i najbardziej kontrowersyjnych publicystów ostatnich dekad okresu zaborów, redaktora ukazującego się w Petersburgu tygodnika „Kraj”, współtwórcy Stronnictwa Polityki Realnej, w tym okresie znanego zwolennika ugody z Rosją i głośnego krytyka obozów socjalistycznego i narodowo-demokratycznego, w czasie I wojny światowej współpracownika środowiska endeckiego w ramach Komitetu Narodowego Polskiego, dyplomaty w II RP. W tomie zawarte są prace Piltza poświęcone polityce polskiej z przełomu XIX i XX wieku, uzasadniające jego program ugodowy, ukazujące ówczesne położenie sprawy narodowej i poczynania wobec Polaków władz rosyjskich i pruskich, przedstawiające narodziny i ewolucję 'stronnictw skrajnych', za jakie uważał socjalistów i endeków. Tom (twarda oprawa, 796 stron), ze wstępem Zbigniewa Markwarta (Erazm Piltz. Polityk „realistyczny”?), zawiera teksty: Bismarck, Rosja i Polacy; Nasze stronnictwa skrajne; Wobec wojny. Głos z Warszawy; Polityka rosyjska w Polsce. List otwarty do kierowników polityki rosyjskiej; O naszym stronnictwie.

Zobacz w sklepiku OMP