Książka

Zasady i kompromisy

Michał Bobrzyński

Wybór pism jednego z najbardziej kontrowersyjnych polskich myślicieli i polityków, który wywarł duży wpływ na rozwój myśli konserwatywnej w Polsce. Zawarte są w nim m.in. fragmenty trzeciego tomu najgłośniejszego dzieła Bobrzyńskiego Dzieje Polski w zarysie, który nie został włączony do edycji tej książki w czasach PRL-u.