Książka

Parlamentaryzm

Zygmunt Balicki

Wybór pism jednego z najważniejszych polskich myślicieli politycznych przełomu XIX i XX w., współtwórcy i ideologa ruchu narodowo-demokratycznego, analizującego politykę popowstaniową, wskazującego kierunki pożądanego dla narodu polskiego rozwoju politycznego, społecznego i kulturowego na kolejne lata i rozważającego samą naturę polityki i wspólnoty narodowej. Tom zawiera m.in. Parlamentaryzm - książkę poświęconą teorii i praktyce politycznej XIX w., oraz studia Demokratyzm i liberalizm, Uwagi krytyczne nad socjalizmem współczesnym i Egoizm narodowy wobec etyki.