Książka

W poszukiwaniu suwerena

Kazimierz Władysław Kumaniecki

Wybór pism jednego z czołowych myślicieli II, uczestnika dyskusji o ustroju odrodzonego państwa polskiego, profesora prawa administracyjnego, nauk administracyjnych i statystyki Uniwersytetu Jagiellońskiego.