Książka

O formie rządu republikańskiego

Adam Wawrzyniec Rzewuski

Jeden z najciekawszych osiemnastowiecznych polskich traktatów o polityce, prezentujący republikańską koncepcję ustrojową, nawiązującą do idei J. J. Rousseau i rodzimych tradycji.

Zobacz w sklepiku OMP