Książka

O praworządność i zdrowy ustrój państwowy

Praca zbiorowa

Teksty prawników i myślicieli z II RP, poświęcone zagadnieniu zabezpieczenia konstytucyjności ustaw i związanym z tych kwestiom ustrojowym i politycznym. Wśród prezentowanych autorów są m.in. Stanisław Estreicher, Wacław Makowski, Władysław Leopod Jaworski, Tadeusz Hołówko, Edward Dubanowicz, Maciej Starzewski i Ludwik Kulczycki.