Książka

Łukasz Górnicki "Droga do zupełnej wolności & Rozmowa o elekcji, wolności, prawie i obyczajach polskich"

Tom z dwowa traktatami politycznymi jednego z najwybitniejszych polskich myślicieli XVI wieku, czerpiącego z dorobku autorów starożytnych, nawiązującego do renesansowych idei zrodzonych we Włoszech, ale przede wszystkim przedstawiającego oryginalne pomysły ustrojowe i polityczne dla republikańskiej Rzeczpospolitej, służące naprawie jej wewnętrznych niedomagań.