Książka

Absolutyzm ustrojowy

Ignacy Czuma

Wybór pism związanego z Katolickim Uniwersytetem Lubelskim prawnika i publicysty, rozważającego podstawowe zagadnienia ustroju państwa i kluczowe dylematy filozofii prawa oraz analizującego naturę totalitaryzmu sowieckiego i faszystowskiego.