Książka

Od obszczyny do kołchozu. Z form pospólnego użytkowania ziemi na wschodzie Europy

Edward Władysław Pisarek

Powstała w latach 30-tych XX wieku monografia poświęcona roli, jaką w sowieckiej gospodarce i polityce odgrywało rolnictwo. Jej autor przeanalizował gruntownie ideologiczne, społeczne i ekonomiczne aspekty polityki sowietów wobec wsi i wykazał absurdy oraz katastrofalne skutki ich poczynań.

Zobacz w sklepiku OMP