Książka

Stanisław Kutrzeba "Swoistość polskiej kultury i jej stosunek do Zachodu"

Wybór pism jednego z najwybitniejszych polskich uczonych 1 poł. XX w., który ukazuje związki polskiej myśli politycznej i kultury z ideami zrodzonymi na Zachodzie i w Rosji, podkreślając oryginalność wielu wątków rodzimej tradycji.