Książka

Dokąd nam iść wypada? & Mesjanizm polski a prawda dziejów

Wojciech Dzieduszycki

Dwie klasyczne prace wybitnego myśliciela konserwatywnego: Dokąd iść nam wypada? (1910) to wszechstronna analiza głównych prądów ideowych epoki, zaś Mesjanizm polski a prawda dziejów (1902) to rozważania nad polską tradycją, skonfrontowaną z głównymi wątkami myśli niemieckiej, francuskiej i angielskiej.

Zobacz w sklepiku OMP