Książka

Rozważania syndykalistyczne

Kazimierz Zakrzewski

Wybór pism wybitnego bizantynisty, związanego z lewicą obozu piłsudczykowskiego, propagatora idei syndykalistycznych, który w swoich tekstach rozważał ideowy i praktyczny wymiar głównych prądów politycznych i gospodarczych okresu międzywojennego, zachowując krytyczny dystans zarówno do liberalnej demokracji i kapitalizmu, jak i do kolektywistycznych rozwiązań znanych z systemów totalitarnych. Książka wydana wraz z Wydziałem Studiów Międzynarodowych i Politycznych UJ.

Zobacz w sklepiku OMP