Książka

Ku stałemu ustrojowi państwa polskiego

Edward Dubanowicz

Wybór pism jednego z najważniejszych uczestników debaty konstytucyjnej w II RP, odgrywającego bardzo dużą rolę w pracach nad Konstytucją marcową i w późniejszych dyskusjach o jej funkcjonowaniu, a także o Konstytucji kwietniowej.

Zobacz w sklepiku OMP