Książka

Antoni Zygmunt Helcel "O prawdziwym i fałszywym konserwatyzmie"

Wybór tekstów jednego z prekursorów polskiego konserwatyzmu, analizującego teoretyczne dylematy tego nurtu myśli politycznej i kreślącego obraz polityki austriackiej w Galicji oraz idei dominujących wśród polskich myślicieli jego epoki.