Badania polskiej myśli politycznej - ludzie i instytucje
 • Władysław Smoleński 1851-1926

 • Wacław Sobieski 1872-1935
  Historyk, profesor Uniwersytetu Jagiellońskiego, związany z narodową demokracją.

 • Wacław Sobieski

 • Kazimierz Studentowicz 1903-1992

 • Bogdan Szlachta
  Prodziekan Wydziału Studiów Międzynarodowych i Politycznych Uniwersytetu Jagiellońskiego, członek Ośrodka Myśli Politycznej; opublikował m.in. "Konstytucjonalizm czy absolutyzm" (2005), "Monarchia prawa" (2001), "Polscy konserwatyści wobec ustroju politycznego do 1939 roku" (2000), "Ład – Kościół – Naród" (1996), "Z dziejów polskiego konserwatyzmu" (2000), "Konserwatyzm" (1998). Redaktor wyborów pism w serii Biblioteka Klasyki Polskiej Myśli Politycznej - "Obiektywna podstawa prawa" (2001), Stanisław Koźmian "Bezkarność" (2000), Kazimierz W. Kumaniecki "W poszukiwaniu suwerena" (2006), oraz dzieła Stanisława Tarnowskiego "Pisarze polityczni XVI wieku" (2000). Współautor wydanych przez OMP prac zbiorowych "Antykomunizm po komunizmie" (2000), "Narody i historia" (2000), 'Państwo jako wyzwanie" (2000), "Patriotyzm Polaków. Studia z historii idei" (2006) i "Drogi do nowoczesności. Idea modernizacji w polskiej myśli politycznej" (2006).

 • Dariusz Szooper

 • Piotr Szymaniec