Klasycy Polskiej Myśli Politycznej
 • Stanisław Car 1882-1938
  Prawnik, parlamentarzysta, twórca teorii rządów autorytarnych w międzywojennej Polsce.

 • Leopold Caro 1864-1939
  Ekonomista, myśliciel polityczny i działacz społeczny, prekursor solidaryzmu chrześcijańskiego na ziemiach polskich.

 • Edmund Chojecki 1822–1899
  Publicysta, dziennikarz, literat i podróżnik, zwolennik doktryn rewolucyjno–demokratycznych odwołujący się często do dorobku francuskich socjalistów utopijnych.

 • Adam Ciołkosz 1901-1978
  Polityk socjalistyczny i publicysta.

 • Zygmunt Cybichowski 1879-1946
  Profesor prawa państwowego i międzynarodowego, zwolennik metody narodowej w prawie.

 • Napoleon Cybulski 1854-1919
  Fizjolog, publicysta, założyciel krakowskiej szkoły fizjologicznej.

 • Włodzimierz Czacki 1835-1888
  Dyplomata Państwa Kościelnego, kardynał, publicysta i poeta, jeden z najbardziej wpływowych Polaków w XIX w.

 • Kazimierz Czapiński 1882-1941
  Działacz socjalistyczny, publicysta.

 • Adam Jerzy Czartoryski 1770 - 1861
  Jeden z najwybitniejszych polityków polskich XIX w., zwolennik idei konserwatywno-liberalnych.

 • Julian Czermiński 1773-1830
  Historyk, profesor UJ, zajmował się m.in. zagadnieniem charakteru narodowego.

 • Ignacy Czuma 1891-1963
  Prawnik, polityk, publicysta, przedstawiciel szkoły tomistycznej związanej z Katolickim Uniwersytetem Lubelskim.