Klasycy Polskiej Myśli Politycznej
  • Ignacy Łobarzewski ok. 1750-1826
    Myśliciel polityczny, inspirowany początkowo myślą Monteskiusza i brytyjskimi tradycjami politycznymi, później - już w służbie carskiej - zachwalający absolutyzm w wydaniu rosyjskim.

  • Stanisław Łoś 1890-1974
    Polityk, uczony i publicysta, w II RP związany ze środowiskami konserwatywnymi, znawca problematyki ukraińskiej.

  • Zygmunt Łoziński 1870-1932
    Duchowny rzymskokatolicki, biskup miński i piński.