Klasycy Polskiej Myśli Politycznej
 • Kazimierz Zakrzewski 1900-1941
  Historyk, wybitny Bizantynista, działacz lewicy piłsudczykowskiej, propagator idei syndykalistycznych.

 • Stanisław Załęski 1843-1908
  Jezuita, publicysta, krytyk komunizmu.

 • Wacław Zbyszewski 1903-1985
  Publicysta i dziennikarz, w II RP współpracownik m.in. "Czasu" i "Buntu Młodych", po wojnie "Kultury" i Głosu Ameryki.

 • Marian Zdziechowski 1861-1938
  Historyk kultury i literatury, krytyk literacki, publicysta, wybitny znawca myśli rosyjskiej, krytyk komunizmu.

 • Ferdynand Zweig 1896-1988
  Ekonomista, przedstawiciel krakowskiej szkoły ekonomicznej w II RP, po wojnie na emigracji.