Klasycy Polskiej Myśli Politycznej
 • Hieronim Kajsiewicz 1812-1873
  Kaznodzieja, poeta i myśliciel polityczny, krytyk ideologii radykalnych.

 • Walerian Kalinka 1826-1886
  Historyk i publicysta, jeden z czołowych przedstawicieli krakowskiej szkoły historycznej.

 • Henryk Kamieński 1813-1866
  Działacz społeczny, publicysta, filozof i ekonomista, jeden z czołowych przedstawicieli radykalnych środowisk demokratycznych.

 • Stanisław Karnkowski 1520-1603
  Sekretarz wielki królewski, referendarz wielki koronny, arcybiskup gnieźnieński, prymas Polski, przeciwnik reformacji, pisarz polityczny.

 • Franciszek Kasparek 1844-1903
  Prawnik, profesor Uniwersytetu Jagiellońskiego, autor rozpraw m.in. o władzy politycznej.

 • Stefan Kisielewski 1911-1991
  Publicysta, kompozytor, krytyk muzyczny, polityk, czołowy przedstawiciel "realizmu politycznego"

 • Julian Klaczko 1825-1906
  Krytyk literacki, polityk, historyk sztuki, jeden z czołowych publicystów konserwatywnych dziewiętnastowiecznej Europy.

 • Hugo Kołłątaj 1750-1812
  Filozof, polityk, pisarz, ksiądz, jedna z czołowych postaci polskiego Oświecenia.

 • Wacław Komarnicki 1891-1954
  Prawnik, profesor uniwersytetu w Wilnie i polityk endecki.

 • Stanisław Konarski 1700-1773
  Pijar, reformator szkolnictwa, poeta i pisarz polityczny, prekursor polskiego oświecenia.

 • Feliks Koneczny 1862-1949
  Myśliciel związany z Uniwersytetem Jagiellońskim i Uniwersytetem Stefana Batorego w Wilnie, autor prac historycznych i pionierskich studiów nad cywilizacjami.

 • Karol Ludwik Koniński 1891-1943
  Krakowski krytyk literacki, prozaik i publicysta, związany z nurtem narodowym i katolickim.

 • Władysław Konopczyński 1880-1952
  Historyk i publicysta związany z narodową demokracją

 • Wojciech Korfanty 1873-1939
  Organizator i ideolog ruchu chrześcijańsko-społecznego, polityk, działacz narodowy.

 • Jan Korolec 1902-1941
  Działacz i publicysta związany z endecją, a po jej podziałach z ONR-ABC.

 • Jan Karol Korwin-Kochanowski 1869-1949
  Historyk-mediewista, socjolog, historiozof, eseista, polityk.

 • Wincenty Kosiakiewicz 1863-1918
  Dziennikarz, pisarz i publicysta katolicko- konserwatywny.

 • Stanisław Kozicki 1876-1958
  Polityk i publicysta endecki, bliski współpracownik Romana Dmowskiego.

 • Leon Kozłowski 1879-1927
  Publicysta, badacz literatury polskiej, działacz polityczny.

 • Stanisław Koźmian 1836-1922
  Publicysta konserwatywny, polityk galicyjski, krytyk i reżyser teatralny, przedstawiciel krakowskich "Stańczyków".

 • Zygmunt Krasiński 1812-1859
  Poeta, dramaturg i powieściopisarz, jeden z czołowych myślicieli konserwatywnych XIX w.

 • Henryk Krzeczkowski 1921-1985
  Publicysta, tłumacz, jeden z najciekawszych myślicieli prawicowych drugiej połowy XX w., zwany czasem „polskim Disraelim”.

 • Ludwik Krzywicki 1859-1941
  Socjolog, publicysta, w XIX w. działacz rewolucyjny, w okresie międzywojennym krytyk bolszewickiej Rosji.

 • Jan Krzywkowski ok. 1752-?
  Palestrant grodzieński, publicysta polityczny, w dobie Sejmu Czteroletniego stojący po stronie obozu reform.

 • Adam Krzyżanowski 1873-1963
  Popularyzator liberalizmu ekonomicznego o chrześcijańskich korzeniach w Polsce, autor cenionych prac z pogranicza polityki, historii, ekonomii i filozofii.

 • Jan Kucharzewski 1876-1952
  Premier Królestwa Polskiego z nominacji Rady Regencyjnej od marca 1917 do lutego 1918 r., historyk, badacz dziejów Rosji XIX w., polityk i publicysta.

 • Ludwik Kulczycki 1866-1941
  Działacz polityczny, publicysta i socjolog.

 • Kazimierz Władysław Kumaniecki 1880-1941
  Prawnik, profesor prawa administracyjnego, nauk administracyjnych i statystyki Uniwersytetu Jagiellońskiego.

 • Stanisław Kutrzeba 1876-1946
  Prawnik i historyk prawa polskiego, jeden z czołowych badaczy kultury politycznej i prawnej I RP