Klasycy Polskiej Myśli Politycznej
 • Józef Pastuszka 1897-1989
  Ksiądz katolicki, filozof, teolog.

 • Antoni Peretiatkowicz 1884-1956
  Prawnik, teoretyk i filozof prawa, jeden z twórców Uniwersytetu Poznańskiego.

 • Adam Piasecki 1898-1938
  Prawnik i polityk, poseł na Sejm II RP.

 • Stanisław Piasecki 1900-1941
  Pisarz, publicysta i działacz obozu narodowego.

 • Roman Pilat 1846-1906
  Historyk literatury polskiego średniowiecza i romantyzmu, profesor i rektor Uniwersytetu Lwwskiego, uważany za twórcę lwowskiej szkoły historyczno-literackiej.

 • Erazm Piltz 1851–1929
  Publicysta i działacz polityczny, jeden z współtwórców i redaktorów ukazującego się w Petersburgu tygodnika „Kraj”.

 • Józef Piłsudski 1867-1935
  Działacz niepodległościowy i socjalistyczny, jeden z najwybitniejszych polityków w dziejach Polski.

 • Jan Piwowarczyk 1889-1959
  Etyk chrześcijańsko-społeczny, autor książek m.in. o korporacjonizmie, liberalizmie i katolickiej etyce społecznej.

 • Paweł Popiel 1807-1892
  Konserwatywny pisarz polityczny, publicysta i polityk, krytyk idei rewolucyjnych i liberalizmu.

 • Jan Ludwik Popławski 1854-1908
  Publicysta i działacz polityczny, jeden z twórców obozu narodowo-demokratycznego

 • Adam Pragier 1886-1976
  Polityk i publicysta socjalistyczny, poseł na Sejm II RP, działacz emigracyjny po II wojnie światowej.

 • Bolesław Prus 1847–1912
  Wybitny prozaik i publicysta, początkowo czołowy przedstawiciel pozytywizmu, stopniowo kierował się ku realizmowi.

 • Ksawery Pruszyński 1907-1950
  Pisarz i publicysta, związany w II RP ze środowiskami konserwatywnymi.