Postać
Ferdynand Zweig 1896-1988

Ur. w Krakowie 23 czerwca 1896 r., w latach 1928-1939 wykładowca ekonomii na Uniwersytecie Jagiellońskim; aktywny członek Krakowskiego Towarzystwa Ekonomicznego (krakowskiej szkoły ekonomicznej). Współpracował z „Czasem”, „Czasopismem Prawniczym i Ekonomicznym”, „Przeglądem Współczesnym”, a w 1927 r. objął funkcję redaktora gospodarczego w „Ilustrowanym Kurierze Codziennym”. Po wybuchu II wojny światowej wyjechał do Wielkiej Brytanii, gdzie kontynuował działalność naukową w ramach polskiego Wydziału Prawa w Oksfordzie (do 1946 r.); był stypendystą uniwersytetu w Manchesterze. W latach 1953-56 wykładał na Hebrew University w Jerozolimie, a w latach 1964-66 na uniwersytecie w Tel Awiwie. Autor m.in.: Cztery systemy ekonomii (1932), Ekonomia a technika (1935), Zmierzch czy odrodzenie liberalizmu (1938), The Planning of Free Societies (1942), Labour, Life and Poverty (1948), Productivity and Trade Unions (1952), The British Worker (1952), The Worker in an Affluent Society (1961), The New Acquisitive Society (1976). Zmarł w Londynie 9 czerwca 1988 r.