Postać
Józef Pastuszka 1897-1989

Ksiądz katolicki, filozof, teolog. Urodził się 28 lutego 1897 r. w Rzeczniówku, koło Kielc. Ukończył seminarium duchowne w Petersburgu. Studiował teologię i filozofię na Uniwersytecie w Innsbrucku. W latach 1921-1930 prowadził wykłady z filozofii w Seminarium Duchownym w Sandomierzu. Wykładał także filozofię na Uniwersytecie Jagiellońskim oraz psychologię na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim. Opublikował m.in. Niematerialność duszy ludzkiej u św. Augustyna (1930), Filozofia religii (1930), Współczesne kierunki filozofii religii (1932).