Postać
Barbara Toporska 1913-1985

Urodziła się 23 sierpnia 1913 r. w Warszawie, zmarła 20 czerwca 1985 r. w Monachium. W 1934 r. podjęła pracę w wileńskim dzienniku „Słowo”, z którym współpracowała do wybuchu II wojny. Tam poznała swojego przyszłego męża, Józefa Mackiewicza. Pierwsze lata okupacji Toporska i Mackiewicz spędzili w stronach rodzinnych. W maju 1944 r. w obliczu zbliżającej się armii sowieckiej, opuścili Wilno, by przenieść się do Warszawy a następnie Krakowa. Kraj opuścili go w styczniu 1945 r. Lata 1947-1954 Toporska spędziła w Londynie, współpracowała wtedy z sekcją polskiej radia „Głos Ameryki”. Po przeprowadzce do Monachium pracowała – do jego zamknięcia – w tamtejszym dziale „Głos Ameryki z Europy”. Publikowała w polskiej prasie emigracyjnej, m.in. w londyńskich „Wiadomościach”, paryskiej „Kulturze”, „Dzienniku Polskim”, „Kurierze Polskim”. Wydała m.in. Siostry (1966, nagrodzone przez Akademię Literacką „Wiadomości”), Na Mlecznej Drodze (1982), Droga Pani (1984, wraz z J. Mackiewiczem).