Polskie Tradycje Intelektualne                
Logowanie  Rejestracja
MENU
Kalendarium polskiej myśli politycznej
Myśliciel miesiąca
Najważniejsze spory w dziejach polskiej myśli politycznej
- Spory o I RP
- Spór o tradycję insurekcyjną i postawę wobec zaborców w XIX i na początku XX w.
- Spory o przemiany społeczne i polityczne w XIX w.
- Spory polityczne Drugiej Rzeczpospolitej
- Spór o Powstanie Warszawskie
- Spory o PRL
- Słynne polemiki
- Spory nurtów ideowych