Polskie Tradycje Intelektualne                
Logowanie  Rejestracja
MENU
Kalendarium polskiej myśli politycznej
Myśliciel miesiąca
Wspieraj Polskie Tradycje Intelektualne

1 % dla Ośrodka Mysli Politycznej

Od grudnia 2004 Ośrodek Myśli Politycznej (nr KRS 0000076016) jest organizacją pożytku publicznego. Od 1992 lat - poprzez publikacje, konferencje oraz działalność naukową i dydaktyczną - propagujemy zasady polityki uprawianej w duchu poszanowania wolności indywidualnej, szacunku dla religii i polskiej tradycji kulturowej. W tym czasie zorganizowaliśmy kilkadziesiąt konferencji naukowych, szkół zimowych i letnich, cyklów wykładów i seminariów dla studentów, nauczycieli i uczniów szkół średnich, w których wzięło udział kilka tysięcy uczestników (szczegóły: http://www.omp.org.pl). Wydaliśmy także ponad 100 książek. Ośrodek podejmuje tematy trudne, niepopularne, a niezwykle ważne dla debaty publicznej w Polsce i edukacji obywatelskiej. Status organizacji pożytku publicznego daje możliwość wsparcia naszej działalności 1 proc. Państwa podatku. Bardzo prosimy o rozważenie tej możliwości. Środki pozyskane z tytuł 1 proc. przeznaczymy na badania i popularyzację tradycji polskiej myśli politycznej i rozbudowę strony www.polskietradycje.pl


Poniżej przedstawiamy sposób dokonania wpłaty i jej rozliczenia z urzędami podatkowymi.


Liczymy na Państwa wsparcie i hojność.


UWAGA - od 2008 r. obowiązują nowe zasady przekazywania 1 proc.

- Jak obliczyć 1 proc.?

Należny fiskusowi podatek (w PIT-36 - pole 180, w PIT-37 - pole 112) dzieli się przez 100. Wyliczoną kwotę wpisuje się w pole 314 w formularzu PIT-36 lub pole 126 w formularzu PIT-37.

- Jak przekazać 1 proc.?
UWAGA - w odróżnieniu od minionych lat, w tym roku nie wpłaca się już samodzielnie pieniędzy na konto organizacji. Czynią to wg nowych przepisów same Urzędy Skarbowe. Dlatego trzeba wypełnić w PIT trzy pola:

1)    nazwa organizacji (PIT-36 - pole 312, PIT-37 - pole 124):
Towarzystwo Edukacyjno-Naukowe OŚRODEK MYŚLI POLITYCZNEJ
2)    numer Krajowego Rejestru Sądowego (KRS) pod którym została zarejestrowana organizacja (PIT-36 - pole 313, PIT-37 - pole 125)
nr KRS 0000076016
3)    przekazywana kwota (PIT-36 - pole 314, PIT-37 - pole 126)

- Co dalej?
Wypełniony formularz składa się osobiście lub wysyła do Urzędu Skarbowego. 

 

KLUB PRZYJACIÓŁ I SPONSORÓW OMP

Idea

Od 1992 roku - poprzez publikacje, konferencje oraz działalność naukową i dydaktyczną - Ośrodek Myśli Politycznej propaguje zasady polityki uprawianej w duchu poszanowania wolności indywidualnej, szacunku dla religii i polskiej tradycji kulturowej . Niestety dotychczasowe źródła finansowania Ośrodka kurczą się gwałtownie. Grozi nam perspektywa znacznego ograniczenia naszej działalności. Tylko pomoc przyjaciół Ośrodka - osób podzielających naszą troskę o jakość debaty publicznej w Polsce, pozwoli dalej realizować nasze plany. Żeby uniezależnić się od zmiennych koniunktur i kaprysu urzędników postanowiliśmy powołać Klub Przyjaciół i Sponsorów Ośrodka Myśli Politycznej.

Zasady członkostwa

Członków Klubu prosimy o stałe miesięczne wsparcie w wysokości 25, 50 lub 100 zł. Wpłaty są przeznaczone na pokrycie kosztów funkcjonowania biura OMP (pensje dwóch pracowników - sekretarza i księgowej, wynajem lokalu, telefony, materiały biurowe), które wynoszą rocznie ok. 50 000 złotych. Sprawnie działające biuro umożliwia realizację programów Ośrodka Myśli Politycznej, finansowanych z dotacji uzyskiwanych od fundacji i instytucji samorządowych. Z końcem każdego roku wszyscy członkowie Klubu otrzymują sprawozdanie z roku ubiegłego oraz plany na rok następny.

Jeśli zdecydują się Państwo na wspieranie naszej działalności, prosimy o przekazywanie wpłat na konto Ośrodka Myśli Politycznej w Banku PKO SA 41 1240 4533 1111 0000 5430 8251, odbiorca: Ośrodek Myśli Politycznej, ul. Lubelska 29, 30-003 Kraków, z dopiskiem "Cele statutowe").

Przywileje członków Klubu 

Naszym członkom oferujemy bezpłatny udział w konferencjach, szkoleniach i wykładach organizowanych przez Ośrodek, możliwość zniżkowego zakupu wydawanych przez nas książek (- 30%) oraz stały serwis internetowy dotyczący pracy Ośrodka i zawierający publikacje jego współpracowników.

Jak zostać członkiem Klubu

Osobowy pragnące zostać członkami Klubu, prosimy o kontakt omp@omp.org.pl lub o wpłaty bezpośrednio na konto. Dokonanie wpłaty będzie traktowane jako akces do Klubu. 

Liczymy na Państwa wsparcie i hojność.