Polskie Tradycje Intelektualne                
Logowanie  Rejestracja
MENU
Kalendarium polskiej myśli politycznej
Myśliciel miesiąca
Przewodnik po stronie
Archiwum II RP
Teksty, opracowania i biogramy poświęcone myśli politycznej II RP.

Link: http://www.polskietradycje.pl/archiwumIIRP.php

Główne nurty polskiej myśli politycznej
W dziale znajdują się teksty ułożone według przynależności ich autorów do najważniejszych nurtów polskiej refleksji o polityce - konserwatyzmu, liberalizmu, narodowej demokracji i socjalizmu. Wyróżniony został także polski antykomunizm - zróżnicowany pod względem ideowym.

Link: http://polskietradycje.pl/sourceText.php?r=9&p=0

Główne ośrodki polskiej myśli politycznej
Teksty myślicieli związanych z Krakowem, Warszawą, Lwowem, Poznaniem, Wilnem i Lublinem.

Link: http://polskietradycje.pl/sourceText.php?r=9&p=0

Idee. Polscy myśliciele o najważniejszych pojęciach i dylematach filozofii politycznej
Teksty są ułożone wg tematyki (np. władza, realizm polityczny, patriotyzm, wolność, sprawiedliwość, itp.). Jeden tekst może znajdować się w kilku kategoriach.

Link: http://www.polskietradycje.pl/sourceText.php?r=33&p=0

Klasycy polskiej myśli politycznej
Strony poświęcone poszczególnym myślicielom, zawierające ich biogramy, książki i teksty oraz poświęcone im opracowania.

Link: http://www.polskietradycje.pl/sourceText.php?r=1&p=0

Książki o polskich tradycjach intelektualnych
Krótkie opisy dostępnych na rynku książek klasyków polskiej myśli i opracowań im poświęconych.

Link: http://www.polskietradycje.pl/booksPTI.php

Najważniejsze spory w dziejach polskiej myśli politycznej
Dział prezentuje najważniejsze dyskusje polskich myślicieli politycznych, zarówno bezpośrednie polemiki, jak i niezależne od siebie wypowiedzi na te same tematy.

Link: http://www.polskietradycje.pl/sourceText.php?r=17&p=0

Polityka i literatura
Powieści, opowiadania i dramaty w całości poświęcone problematyce politycznej lub ukazujące stanowisko i opinie polityczne ich autorów.

Link: http://www.polskietradycje.pl/sourceText.php?r=60&p=0

Polscy myśliciele o obcych tradycjach politycznych
Teksty polskich myślicieli o tradycjach politycznych angielskich, francuskich, niemieckich, ukraińskich, rosyjskich i litewskich.

Link: http://www.polskietradycje.pl/sourceText.php?r=49&p=0

Polscy myśliciele o stosunkach międzynarodowych
Teksty polskich myślicieli o różnych aspektach polityki międzynarodowej, w różnych epokach.

Link: http://www.polskietradycje.pl/sourceText.php?r=55&p=0

Polskie pisma polityczne XIX i 1 poł. XX w.
Teksty, które ukazały się na łamach najważniejszych pism politycznych XIX i XX, m.in. "Przeglądu Polskiego","Czasu", "Przeglądu Wszechpolskiego", "Reformy".

Link: http://www.polskietradycje.pl/sourceText.php?r=64&p=0

Słownik polskiej myśli politycznej
Ułożone alfabetycznie hasła (postacie, pisma, instytucje, wydarzenia, itp.).

Link: http://www.polskietradycje.pl/politicalDictionary.php

Teksty od A do Z
Wszystkie teksty dostępne na stronie, ułożone alfabetycznie.

Link: http://www.polskietradycje.pl/sourceTextAlphabetical.php

Teksty źródłowe według epok
Teksty w tym dziale przypisane są do poszczególnych epok wg daty ukazania się: - Pierwsza Rzeczpospolita - Polska pod zaborami - Druga Rzeczpospolita - PRL i emigracja - Polska po 1989 r. Oprócz tekstów źródłowych w dziale znajdują się także współczesne opracowania o myśli politycznej poszczególnych metod. http://www.superwatchusa.com/

Link: http://www.polskietradycje.pl/sourceText.php?r=2&p=0