Aktualność

Nowość: Wolność i jej granice. Polskie dylematy

Spis treści WSTĘP - Jacek Kloczkowski, Wolność – niegasnąca polska kontrowersja CZĘŚĆ I - Idea wolności w I RP – tradycje i kontrowersje - Urszula Augustyniak, Granice wolności obywatela Rzeczypospolitej w XVI-XVII w. Jednostka wobec władzy, prawa i społeczeństwa - Anna Grześkowiak-Krwawicz, Wolność w polskiej myśli politycznej XVIII wieku - Krzysztof Kohler, Wolność sarmacka. Postulaty badawcze CZĘŚĆ II, Wolność w dobie zaborów i w II RP – idee i polityka - Włodzimierz Bernacki, Idea wolności w polskiej myśli liberalnej XIX wieku - Michał Luczewski, Koncepcja wolności w myśli socjalistów z przełomu XIX i XX wieku - Bogdan Szlachta, Wolność i jej granice. Uwagi o debatach polskich konserwatystów czasów zaborów i II Rzeczypospolitej - Krzysztof Kawalec Narodowa Demokracja o wolności (jednostki i obywatelskiej) oraz jej ograniczeniach - Piotr Koryś, Idea wolności – przeszkoda czy warunek sine qua non modernizacji? Koncepcje PPS i Narodowej Demokracji pod koniec XIX i w pierwszych dekadach XX wieku - Maciej Urbanowski, Wolność tragiczna? Wolność polityczna w literaturze II RP CZĘŚĆ III, Wolność w czasach zniewolenia – zasady i kompromisy - Miłowit Kuniński, Wolność w myśli opozycji antykomunistycznej w PRL - Aleksander Kopiński, Testament Józefa Mackiewicza EPILOG - Katarzyna Węglarczyk, Wolność w myśli Jana Pawła II Cena promocyjna na stronie OMP: 25 zł (zamówienia: sklepik@omp.org.pl)