Aktualność

Książka Arkadego Rzegockiego o racji stanu - już w sprzedaży

Ukazała się 60. pozycja w serii Biblioteka Myśli Politycznej - książka Arkadego Rzegockiego „Racja stanu a polska tradycja myślenia o polityce”. Autor ukazuje klasyczne koncepcje racji stanu, analizując myśl m.in. Machiavellego, Botero, Richelieu, Hobbesa. Na ich tle rozważa polską tradycję polityczną, a zwłaszcza jej główne szkoły w XIX i XX w. "Niniejsza książka jest opowieścią o wielu znaczeniach pojęcia racji stanu wynikających z dwóch najważniejszych tradycji myślenia o polityce w cywilizacji zachodniej. Mówimy więc o istnieniu dwóch tradycji racji stanu. Pierwsza ma swoje korzenie w arystotelesowsko-tomistycznej całościowej wizji świata, natomiast zręby drugiej pojawiają się u schyłku średniowiecza, lecz twórcą jej fundamentów i najpełniejszym wyrazicielem był florencki polityk i pisarz Niccoló Machiavelli. Pojęcie racji stanu, które przez stulecia nadawało ton debatom politycznym, przetrwało w polskiej myśli politycznej i na nowo zdefiniowane, może wciąż stanowić termin przydatny w okresie międzyepoki, okresie przemian dotyczących państwa narodowego oraz politycznego ładu europejskiego i światowego. Inaczej niż w większości państw zachodnich, na ziemiach polskich pojęcie racji stanu nie było wiązane z interesem państwa absolutnego ani też z interesem władcy czy władzy. Polska racja stanu jest bardzo mocno związana z republikańskimi tradycjami i współistnieje z wciąż obecnym w polskim myśleniu ,,przedwestfalskim" spojrzeniem na politykę. Praca ta jest więc także próbą refleksji nad przydatnością polskiej koncepcji racji stanu w kreowaniu i opisywaniu nowego międzynarodowego porządku". (Ze Wstępu) Książka do kupienia w sklepiku OMP, w promocyjnej cenie 25 zł (wraz z przesyłką) - zamówienia – sklepik@omp.org.pl (książka dostępna także w pakiecie „Myśl polska”, obejmującym także tomy „Realizm polityczny. Przypadek polski” i „Z dziejów polskiego patriotyzmu. Wybór tekstu”, w cenie 60 zł wraz z przesyłką). Arkady Rzegocki – politolog, adiunkt w Katedrze Historii Doktryn Politycznych i Prawnych na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego. Prezes Klubu Jagiellońskiego, członek Zarządu Ośrodka Myśli Politycznej, redaktor naczelny czasopisma „Pressje”. Opublikował m.in.: Wolność i sumienie. Fenomen liberalnego katolicyzmu w myśli lorda Actona, Kraków 2004; The Idea of ”Raison d'état" in the Past and in the Contemporary European Integration, Warszawa 2003; pod jego redakcją ukazały się: Lord Acton, W stronę wolności, Kraków 2006; Stanisław Tarnowski, Z doświadczeń i rozmyślań, Kraków 2002; Państwo jako wyzwanie, Kraków 2000; Narody i historia, Kraków 2000, Thomas Babington lord Macaulay, O rewolucjach, makiawelizmie i postępie, Kraków 1999.