Aktualność

Nowość w serii Polskie Tradycje Intelektualne: "Przeklęte miejsce Europy?"

Ukazała się 8. książka w serii „Polskie Tradycje Intelektualne” - Przeklęte miejsce Europy? Dylematy polskiej geopolityki (pod redakcją Jacka Kloczkowskiego). Zawiera ona studia z dziejów polskiej refleksji o polityce międzynarodowej, ukazujące najważniejsze koncepcje geopolityczne formułowane przez myślicieli i polityków od czasów I RP po wiek XX, m.in. Józefa Piłsudskiego, Romana Dmowskiego, Adama Czartoryskiego, Juliana Klaczki, Adolfa Bocheńskiego, Stanisława Stommy, Jerzego Giedroycia i Juliusza Mieroszewskiego. „Pokusa, aby większość niepowodzeń Polski na arenie międzynarodowej w minionych stuleciach tłumaczyć jej położeniem geopolitycznym, jest silna i w znacznej mierze usprawiedliwiona. W istocie, trudno było o bardziej niefortunną konfigurację na Starym Kontynencie niż ta, w której centrum się znaleźliśmy. W analizie dziejów polskiej geopolityki można więc zwracać uwagę głównie na trudności, na jakie napotykaliśmy z racji na swe położenie między Niemcami a Rosją, kwitując je krótkim stwierdzeniem, że były na ogół zbyt duże, aby się z nimi skutecznie uporać. To byłoby jednak zbyt proste i jałowe. Geopolitycznego położenia co prawda się nie wybiera, ale trudno zarazem uznać, że przesądza ono raz na zawsze o losach danej wspólnoty politycznej, można je bowiem próbować kształtować. Polacy różnie sobie z tym radzili. Burzliwe dzieje Polski są z tego powodu niezwykle interesującą lekcją na temat czynników, jakie przesądzają o triumfach bądź klęskach w geopolitycznych rozgrywkach. Mówią też wiele o naszym narodowym charakterze i o specyfice polskiej polityki. Dlatego warto je analizować, szukając inspiracji do radzenia sobie z wyzwaniami, przed jakimi wciąż stajemy”. (fragment tekstu J. Kloczkowskiego Przeklęte miejsce Europy?) Książka została wydana w ramach projektu Jaka Polska? W jakiej Europie? zrealizowanego z Narodowym Centrum Kultury. Zamówienia: 30 zł (wraz z przesyłką, 336 stron, miękka oprawa) – sklepik@omp.org.pl bądź przez sklepik na stronie OMP - http://www.omp.org.pl/index.php?module=pncommerce&func=itemview&ItemID=118 Spis treści: Jacek Kloczkowski, Przeklęte miejsce Europy? Meandry polskiej geopolityki Część I - Wolność czy siła? Polscy myśliciele o wizjach ładu europejskiego XV-XVIII w. - Przemysław Żurawski vel Grajewski, Geopolityka I Rzeczypospolitej - Włodzimierz Bernacki, Wizje ładu międzynarodowego w polskiej myśli politycznej XV-XVIII w. Część II - Idealizm czy realizm? Sprawa polska a stosunki międzynarodowe w Europie w XIX w. - Radosław Żurawski vel Grajewski, Gry dyplomatyczne Adama Czartoryskiego – efektowność czy efektywność? - Arkady Rzegocki, Wizja polityki międzynarodowej Juliana Klaczki - Andrzej Waśko, Geopolityka i literatura romantyzmu - Michał Łuczewski, W drodze do państwa. Polskich socjalistów kłopoty z geopolityką Część III - Geopolityczne gry o niepodległość. Myśliciele II Rzeczpospolitej o międzynarodowym położeniu Polski w pierwszej połowie XX w. - Andrzej Nowak, Geopolityczne koncepcje Józefa Piłsudskiego - Piotr Koryś, Pomiędzy Rosją a Niemcami, czyli wizja geopolityczna Romana Dmowskiego - Kazimierz Michał Ujazdowski, Polska państwem rewizjonistycznym. Koncepcje geopolityczne Adolfa Bocheńskiego Część IV - Czasy żelaznej kurtyny. Polscy myśliciele w dyskusji o stosunkach międzynarodowych 1945-1989 - Krzysztof Szczerski, Integracja europejska w polskiej refleksji politycznej po II wojnie światowej - Marek Kornat, Realizm środków, idealizm wizji. O geopolitycznej wizji Jerzego Giedroycia i Juliusza Mieroszewskiego - Piotr Kimla, „Współrządzić czy nie kłamać?”. Rozstrzygnięcie Stanisława Stommy - Rafał Matyja, Realizm „Znaku” i „Tygodnika Powszechnego” - Paweł Kowal, Sytuacja geopolityczna Polski w ideologii i praktyce działania władzy komunistycznej w PRL – przypadek lat 80.