Aktualność

Nowość: Zygmunt Miłkowski "Rzecz o obronie czynnej i o skarbie narodowym"

W serii Biblioteka Klasyki Polskiej Myśli Politycznej ukazał się wybór pism jednego z najważniejszych polskich myślicieli czasów zaborów, Zygmunta Miłkowskiego, znanego pisarza (piszącego pod pseudonimem Teodor Tomasz Jeż), demokraty i uczestnika prac na rzecz odzyskania niepodległości. Odegrał on znaczącą rolę w życiu emigracji polskiej w zachodniej Europie w drugiej połowie XIX i na początku XX wieku. Uchodzi także za jednego z inicjatorów powstania ruchu endeckiego, choć z czasem poróżnił się z nim, krytykując nazbyt, jego zdaniem, ugodową politykę R. Dmowskiego wobec Rosji. Autorem wyboru jest dr Piotr Koryś z Uniwersytetu Warszawskiego. Książkę można nabyć u wydawcy: sklepik@omp.org.pl. Cena - 35 zł wraz z przesyłką (368 stron, twarda oprawa).