Aktualność

Nowość w Bibliotece Klasyki Polskiej Myśli Politycznej: Włodzimierz Spasowicz "Liberalizm i narodowość"

Wybór pism znanego myśliciela czasów zaborów, zwolennika ugody z Rosją, propagatora idei liberalnych, wybitnego krytyka literackiego, który w swoich dziełach rysował szeroką panoramę myśli europejskiej swoich czasów. W tomie zawarte są teksty poświęcone m.in. polityce polskiej w drugiej połowie XIX wieku (m.in. studium polityki Aleksandra Wielopolskiego), idei narodu i głównym prądom ideowym przełomu XIX i XX wieku. Książkę można zamówić na stronie www.omp.org.pl (cena 35 zł, zamówienia: sklepik@omp.org.pl), w księgarni internetowej www.poczytaj.pl oraz wybranych księgarniach.