Aktualność

Nowość w Bibliotece Klasyki Polskiej Myśli Politycznej: Józef Supiński "Szkoła polska gospodarki społecznej"

Fragment "Wstępu" prof. Włodzimierza Bernackiego (dyrektora Instytutu Nauk Politycznych i Stosunków Międzynarodowych UJ): "Dzięki swym dziełom Supiński uznawany jest za prekursora pozytywizmu polskiego piszącego w nurcie refleksji liberalnej. W jego myśli odnaleźć można echa twórczości A. Comte’a, K. Monteskiusza, F. Bastiata, T. R. Malthusa czy H. K. Careya, nie była to jednak prosta kompilacja poglądów wymienionych autorów. Supiński, posiłkując się ich przemyśleniami, starał się stworzyć teorię, która koncentrując się wokół problematyki polskiej miała mieć również charakter uniwersalny". Cena w sklepiku OMP – 35 zł (wraz z przesyłką); zamówienia: sklepik@omp.org.pl.