Aktualność

Polska czyli... - nowość w serii PTI

Patronat nad książką: „Rzeczy Wspólne” Spis treści: - Arkady Rzegocki, Wprowadzenie - Dorota Pietrzyk-Reeves, Podstawy wspólnotowego ładu Rzeczypospolitej w XVI wieku a wpływy humanizmu i republikanizmu - Tomasz Gąsowski, Konsekwencje powstań narodowych w XIX wieku dla polskiej tożsamości narodowej - Radosław Paweł Żurawski vel Grajewski, Wpływ XIX- wiecznych doświadczeń narodowych na polską pamięć historyczną - Radosław Paweł Żurawski vel Grajewski, Świadomość historyczna u podstaw suwerenności rodziny i narodu - Andrzej Waśko, „Rząd dusz”. Pisarz jako przywódca i reprezentant narodu - Marek Kornat, Idee patriotyzmu w Polsce Odrodzonej (1918-1939) - Bartosz Kwieciński, Polskie epicedion. Żałoba narodowa w kinie polskim - Bartłomiej Radziejewski, Od Polaków do neo-Polan? Nowy trybalizm a polityczność Polaków - Janusz Ekes, Perspektywa restauracji ‘narodu porewolucyjnego’. „Wyniki II wojny światowej były dla Polski nie porażką, nawet nie klęską – były katastrofą na rzadko spotykaną w nowożytnej Europie skalę. Z tej katastrofy wyłonił się nowy naród, wyłoniło się w dużej mierze nowe społeczeństwo, które krok po kroku odbudowywało swoją pamięć, próbując zachować nieliczne nitki, jakie przetrwały i łączyły je z dziedzictwem minionych pokoleń. W czasie drugiej wojny światowej Polacy stanęli po właściwej stronie, opierali się dwom totalitaryzmom, walczyli u boku aliantów na wszystkich europejskich frontach. Heroizm wielu naszych rodaków do dziś budzi niedowierzanie i podziw, wielu wzniosło się na wyżyny moralne dostępne jedynie męczennikom. Nic dziwnego, że potworna klęska zrodziła wiele gorzkich myśli w głowach bohaterów zderzonych z cynizmem zwycięzców. Po II wojnie światowej Polacy stali się społeczeństwem homogenicznym, stali się narodem o amputowanej świadomości dotyczącej nie tylko Kresów i znaczenia Europy Środkowej i Wschodniej, ale także znaczenia i wielkości polskiej przeszłości, znaczenia wielkiego projektu cywilizacyjnego, jakim była Rzeczpospolita, czy wielkiego projektu kulturalnego, jakim był polski romantyzm”. (fragment wprowadzenia Arkadego Rzegockiego) Zamówienia: sklepik@omp.org.pl, http://omp.org.pl/ksiazka.php?idKsiazki=209; cena wraz z przesyłką 35 zł (336 stron)