Aktualność

Książka Edwarda Władysława Pisarka o polityce sowieckiej wobec wsi - już wydana

Edward Władysław Pisarek "Od obszczyny do kołchozu. Z form pospólnego użytkowania ziemi na wschodzie Europy" Powstała w latach 30-tych XX wieku monografia poświęcona roli, jaką w sowieckiej gospodarce i polityce odgrywało rolnictwo. Jej autor, urzędnik państwowy II RP, został aresztowany przez NKWD w r. 1940. Umieszczony w obozie w Rybniku nad Stryjem, zmarł według niepotwierdzonych do końca informacji 31 grudnia 1940 r. W swej pracy przeanalizował gruntownie ideologiczne, społeczne i ekonomiczne aspekty polityki sowietów wobec wsi i wykazał absurdy oraz katastrofalne skutki ich poczynań. Wstęp: prof. Walery Pisarek Opracowanie merytoryczne i przypisy: Tomasz Mróz XLI tom w serii Biblioteka Klasyki Polskiej Myśli Politycznej mhDx92 368 stron, twarda oprawa Książkę można nabyć w OMP: http://omp.org.pl/ksiazka.php?idKsiazki=224.