Aktualność

Filmy z konferencji o realizmie politycznym w PRL

Instytut Nauk Politycznych i Stosunków Międzynarodowych UJ, Instytut Pamięci Narodowej oddział w Krakowie Ośrodek Myśli Politycznej przedstawiają nagranie konferencji RÓŻNE WYMIARY REALIZMU POLITYCZNEGO W POLSCE „LUDOWEJ” Kraków, 11 czerwca 2012 Collegium Maius, Sala Bobrzyńskiego Część 1 - http://www.youtube.com/watch?v=H01Ey0Oavoc Słowo wstępne - prof. dr hab. Bogdan Szlachta (Dziekan Wydziału Studiów Międzynarodowych UJ) - dr hab. Włodzimierz Bernacki prof. UJ (Dyrektor Instytutu Nauk Politycznych i Stosunków Międzynarodowych UJ), Różne oblicza realizmu politycznego Panel I - W kręgu władzy - dr Mirosław Szumiło (Uniwersytet Marii Curie- Skłodowskiej) Realizm polityczny w kierownictwie PZPR - płaszczyzny i interpretacje - Mateusz Szpytma (Instytut Pamięci Narodowej w Krakowie) ZSL: realiści – koniunkturaliści - idealiści? - dr Adrian Tyszkiewicz (Uniwersytet Jagielloński) W okowach "demokratycznego centralizmu": przypadek Stronnictwa Demokratycznego w Polsce Ludowej - prof. dr hab. Antoni Dudek (Uniwersytet Jagielloński, Instytut Pamięci Narodowej) Program Stowarzyszenia PAX: realizm, koniunkturalizm czy utopia? - Dyskusja Część 2 - http://www.youtube.com/watch?v=P539eAZgjc4 Panel II - W kręgu opozycji cz. I - dr hab. Marek Kornat prof. UKSW (Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego) Realizm i idealizm w polskiej myśli politycznej emigracji pojałtańskiej - dr hab. Piotr Kimla (Uniwersytet Jagielloński) Realizm z fałszywej analogii historycznej wywiedziony. Przypadek Ksawerego Pruszyńskiego - dr Kazimierz Michał Ujazdowski (Uniwersytet Łódzki) Realizm polityczny Ruchu Młodej Polski - dr Maciej Zakrzewski (Instytut Pamięci Narodowej w Krakowie) I kto tu jest realistą? Przypadek Stanisława i Józefa Mackiewiczów - Rafał Łatka (Uniwersytet Jagielloński) Czy prymasa Wyszyńskiego można określać mianem realisty politycznego? - Roman Graczyk (Instytut Pamięci Narodowej w Krakowie) Linia polityczna grupy „Tygodnika Powszechnego” 1945 – 1989 - Dyskusja Część 3 - http://www.youtube.com/watch?v=Vjh8RGfV-_8 Panel III - W kręgu opozycji cz. II - prof. dr hab. Tomasz Gąsowski (Uniwersytet Jagielloński) "Niesłychanie pożyteczni szaleńcy". Przedsierpniowa opozycja w poszukiwaniu formuły realistycznego działania - Jan Olaszek (Uniwersytet Warszawski, Instytut Pamięci Narodowej) ,Solidarność i opozycja w latach 1982-1988 a problem realizmu politycznego - dr hab. Miłowit Kuniński prof. UJ (Uniwersytet Jagielloński, prezes Ośrodka Myśli Politycznej) Realizm polityczny w schyłkowej fazie komunizmu w Polsce. Koncepcja Mirosława Dzielskiego - prof. Dr hab. Ryszard Terlecki (Uniwersytet Jagielloński, Instytut Pamięci Narodowej w Krakowie) Okrągły stół. Czy było warto? - Dyskusja