Aktualność

Książka o Mickiewiczu, Mochnackim, Norwidzie i Witkacym

"Historia ma konsekwencje. Mickiewicz, Mochnacki, Norwid, Witkacy o dziejach Polski" - książka, której autorzy analizują spuściznę intelektualną czterech wybitnych myślicieli, dowodząc, że choć każdy z bohaterów szkiców zdaje nam się być postacią doskonale znaną, to z całą pewnością ich dorobek nie jest przyswojony wystarczająco dobrze, a jego nowe odczytanie może inspirować współczesne dyskusje o istocie polskiej historii, kultury i polityki w stopniu znacznie większym niż to się dotąd dzieje. „Szczególnie dziś potrzebujemy dawnych mistrzów, gdyż palącym problemem jest ponowne przemyślenie polskiej tożsamości i polskiej specyfiki. Aby odpowiedzieć na pytanie kim jesteśmy, powinniśmy sięgać do wielkiej skarbnicy zostawionej nam przez przeszłe pokolenia i na nowo odczytywać dzieła wielkich mistrzów. Potrzebujemy tego nie tylko w celu odbudowania nadwątlonej ciągłości polskiej kultury i polskiej tradycji, ale także dla pobudzenia nowej refleksji nad naszą sytuacją we współczesnym świecie. Musimy zobaczyć, jak nasi przodkowie postrzegali polskie dzieje, jaki sens widzieli w historii naszego kraju i historii Polaków, jakie znaczenie nadawali polskości”. (fragment Wprowadzenia). Tom wydany wraz z Muzeum Historii Polski Spis treści - Arkady Rzegocki, Wprowadzenie czyli o potrzebie czytania klasyków, s. 7 - Andrzej Waśko, Adam Mickiewicz o historii Polski, s. 15 - Bogusław Dopart, Cypriana Norwida sprawa o Polskę, s. 51 - Arkady Rzegocki, Maurycego Mochnackiego poszukiwanie polskiego ducha narodowego, s. 97 - Kamil Sokołowski, Potencjał i rozczarowanie. Historia Polski na tle historii powszechnej według Stanisława Ignacego Witkiewicza, s. 125 - Autorzy tomu, s. 169 ISBN 978-83-62628-25-4 s. 176 miękka oprawa cena w sklepie OMP: 30 zł wraz z podatkiem VAT i przesyłką. Zamówienia: sklepik@omp.org.pl lub http://omp.org.pl/ksiazka.php?idKsiazki=230.