Aktualność

Edward Dubanowicz w Bibliotece Klasyki Polskiej Myśli Politycznej

Edward Dubanowicz "Ku stałemu ustrojowi państwa polskiego" Spis treści - Adam Danek, Narodowy monarchizm Edwarda Dubanowicza . . . VII - Naprawa ustroju państwowego Polski . . . 1 - Z zagadnień konstytucyjnych. Ograniczenia w sposobie wykonywania przez parlament prawa odpowiedzialności ministrów . . . 7 - Z zagadnień konstytucyjnych. Wzmocnienie władzy wykonawczej . . . 23 - Ku stałemu ustrojowi państwa polskiego . . . 33 - Projekt ustawy o Naczelnej Izbie Gospodarczej . . . 173 *** 248 stron, twarda oprawa, zamówienia: sklepik@omp.org.pl, http://omp.org.pl/ksiazka.php?idKsiazki=260, cena wraz z VAT i przesyłką 32 zł. Współwydawca: Wydział Studiów Międzynarodowych i Politycznych UJ. Praca naukowa finansowana w ramach programu Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego pod nazwą „Narodowy Program Rozwoju Humanistyki” w latach 2012-2017.