Aktualność

Nowość: książka znakomitego znawcy Rosji

Kolejny tom w serii Biblioteka Klasyki Polskiej Myśli Politycznej: Tadeusz Grużewski "Polska i Rosja" Wybór pism jednego z najwybitniejszych polskich znawców Rosji, myśliciela bardzo cenionego przez Romana Dmowskiego (z którym współpracował w „Przeglądzie Wszechpolskim”) i Władysława Studnickiego, który napisał o nim: „pisarz świetny, myśliciel poważny, umysł do głębokiego wiercenia każdej kwestii usposobiony, przede wszystkim analityk. Pióro cięte i dowcipne”. W tomie znalazła się m.in. książka Grużewskiego "Państwowość rosyjska", jedna z najciekawszych analiz przeobrażeń Rosji carskiej na początku XX wieku, ukazująca procesy, które z czasem doprowadziły do wybuchu rewolucji bolszewickiej i obalenia dotychczasowych porządków. 
 
Spis treści:
Przemysław Dąbrowski, Tadeusz Grużewski (Topór). „Roztargniony” apologeta antyrosyjskości i idei narodowej . . . VII
ODBUDOWANIE POLSKI . . . 1
REWOLUCJE I POWSTANIA . . . 58
IDEA POLSKI NIEPAŃSTWOWEJ W LITERATURZE I W ŻYCIU . . . 74
PAŃSTWOWOŚĆ ROSYJSKA . . . 101
Przedmowa . . . 101
Dawne i obecne pojęcia o Rosji . . . 102
Charakter państwowości rosyjskiej . . . 114
Absolutyzm i atomizacja społeczna . . . 130
Stanowisko mocarstwowe i polityka zagraniczna Rosji. . . 143
Stosunek Rosji do Polski i Słowiańszczyzny . . . 184
Kwestie narodowościowe . . . 197
Rosja i cywilizacja europejska . . . 209
Położenie wewnętrzne i widoki przyszłości . . . 224
Dodatek. Rusyfikacja pojęć . . . 255
NARÓD, TRADYCJA I POSTĘP CYWILIZACYJNY . . . 283
KRYZYS PAŃSTWOWY W ROSJI . . . 312
Rzut oka na sytuację przedwojenną i na wypadki z pierwszej połowy wojny . . . 312
Etapy . . . 332
Charakter i zakres reformy państwowej . . . 354
Uwagi końcowe i wnioski . . . 361
ZBYTEK CZY BRAK INDYWIDUALNOŚCI . . . 374
Psychologia „jedności” naszej . . . 374
Społeczeństwo a tłum . . . 383
Rzut oka na historiozofię . . . 395
Parę uwag o polityce solidarnego Koła. . . 406
Chochoł . . . 416
ROSJA I JEJ STOSUNEK DO POLSKI . . . 420
DUCH ROSYJSKI JAKO WYCHOWAWCA . . . 430
Rządy rosyjskie a dewastacja społeczna . . . 430
Warunki naturalne a rola narodu rosyjskiego. . . 440
Nieodpowiedzialność . . . 450
Psychiczne podłoże rusofilstwa . . . 463
Na zakończenie . . . 474
REWOLUCJA ROSYJSKA I SPRAWA POLSKA . . . 478
 
Wybór i wstęp: dr hab. Przemysław Dąbrowski
Współwydawca: Wydział Studiów Międzynarodowych i Politycznych Uniwersytetu Jagiellońskiego 552 stron, twarda oprawa;
zamówienia: sklepik@omp.org.pl, http://omp.org.pl/ksiazka.php?idKsiazki=263; cena 38 zł wraz z VAT i przesyłką
 
*** Polecamy także: Edward Władysław Pisarek, Od obszczyny do kołchozu. Z form pospólnego użytkowania ziemi na wschodzie Europy Powstała w latach 30-tych XX wieku monografia poświęcona roli, jaką w sowieckiej gospodarce i polityce odgrywało rolnictwo. Jej autor, urzędnik państwowy II RP, został aresztowany przez NKWD w r. 1940. Umieszczony w obozie w Rybniku nad Stryjem, zmarł według niepotwierdzonych do końca informacji 31 grudnia 1940 r. W swej pracy przeanalizował gruntownie ideologiczne, społeczne i ekonomiczne aspekty polityki sowietów wobec wsi i wykazał absurdy oraz katastrofalne skutki ich poczynań. Wstęp: prof. Walery Pisarek Opracowanie merytoryczne i przypisy: Tomasz Mróz XLI tom w serii Biblioteka Klasyki Polskiej Myśli Politycznej 368 stron, twarda oprawa, zamówienia: http://omp.org.pl/ksiazka.php?idKsiazki=224, cena 35 zł wraz z VAT i przesyłką
 
*** Promocyjna oferta - tylko przy zamówieniach składanych pocztą elektroniczną (sklepik@omp.org.pl) - książki Tadeusza Grużewskiego i Edwarda Władysława Pisarka w cenie 63 zł wraz z VAT i przesyłką (10 zł oszczędności).